ÅSIKT

Riksbanken är överreklamerad

Varför tar inte riksbanken den ledarroll nej-sidan talar om?

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Olyckskorparna kraxar, nu varnar ekonomer för deflation i flera av världens mäktigaste ekonomier, USA, Tyskland, Taiwan och Hongkong.

Deflation innebär krympande ekonomier med fallande priser, minskad produktion och växande arbetslöshet. Det kan leda till valutor i fritt fall, börsras, kollapsade fastighetsmarknader och sänkt levnadsstandard. Alla förlorar på deflation.

I Japan har priserna fallit tre år i rad, räntan har sänkts till noll procent, staten har satsat enorma stimulanspaket men ekonomin har inte tagit fart. Åtgärderna kom för sent och medborgarna och företagen har fortsatt spara i oro för framtiden.

Deflationsrisk

Det är den internationella valutafonden IMF:s ekonomer som varnar för att den svaga konjunkturåterhämtningen i världsekonomin ska brytas till en nedgång. Det finns en ”hög risk” för generella prisfall i Tyskland, Japan, Taiwan och Hongkong, enligt IMF. I USA är risken visserligen ”låg”, men inte försumbar. I Norden inklusive Sverige bedöms deflationsrisken som ”måttlig”.

Också i USA har spekulationerna tagit fart efter varningar från den amerikanska centralbanken Fed och det kraftiga fallet för dollarn, 20 procent mot euron bara det senaste året. Fallande inflation i USA, Tyskland och flera andra industriländer bidrar också.

Handfallna politiker

Inflation har vi i Europa, inte minst i Sverige, lärt oss leva med och hantera. Inför deflation står politiker och ekonomer mer handfallna. När prisspiralen börjat gå nedåt är den svår att vända. I onsdags förklarade dock USA:s centralbankschef Alan Greenspan att Fed har ”ammunition” att bekämpa alla deflationstendenser också om styrräntan, som redan ligger nere på 1,25 procent, sänks till noll.

Vad gör då den europeiska centralbanken ECB och den svenska riksbanken efter alla nedreviderade prognoser? Jo, fortsätter hålla emot en ”hotande inflation”. De väntar. Riksbanken följde inte ens ECB:s senaste sänkning utan avvaktade den 24 april. Reporäntan ligger kvar på 3,5 procent, högt över ECB:s och skyhögt över USA:s.

Var finns handlingskraften?

I den svenska debatten har nej-sägarna till EMU plötsligt lyft fram riksbanken som den stora frälsaren om Sverige råkar ut för ekonomiska kriser och valutaspekulation. Bankens handlingskraft ska rädda ekonomin, jobben och välfärden. Var finns handlingskraften nu? Varför dröjer nödvändiga räntesänkningar? Varför tar inte riksbanken den ledarroll nej-sidan talar om? Svaret är att den svenska riksbanken sin vana trogen avvaktar tills andra gjort de avgörande bedömningarna.

Riksbanken är överreklamerad.

Vid sitt nästa möte den 5 juni måste den sänka räntan rejält, allt annat vore tjänstefel. Men också regering och riksdag måste nu aktivt hålla jobb och tillväxt uppe. Att bara sitta still i båten och vänta på riksbanken är ingen räddning.

LA