ÅSIKT

Grattis, S-kvinnor

Äntligen får förortens erfarenheter en röst in i det socialdemokratiska toppskiktet

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Statsminister Göran Persson konstaterade efter valet och regeringsombildningen att han hade sökt med ljus och lykta efter statsrådskandidater med invandrarbakgrund, men inte funnit några. Vi var många som reagerade och menade att det var hög tid att svensk socialdemokrati också på de främsta posterna speglade det nya mångkulturella samhället.

Stora grupper utesluts

Invandrarnas representation i den svenska demokratin är på tok för låg. Det usla valdeltagandet bland de nya svenskarna hör samman med vanmakt och brist på tillhörighet. Folkrörelsedemokratin är haltande om stora grupper utesluts från delaktighet. Det borde bekymra det stora folkrörelsepartiet.

De personer som Göran Persson inte lyckades hitta tycks dock andra inom socialdemokratin ha funnit. Det socialdemokratiska ungdomsförbundet ska välja ny ordförande efter Mikael Damberg. En av huvudkandidaterna är Ardalan Shekarabi, i dag ordförande i Upplands SSU-distrikt. Shekarabi kom till Sverige från Iran 1989.

I dag väljer det socialdemokratiska kvinnoförbundet Nalin Pekgul till ordförande. Ett utmärkt val. Pekgul är född i Kurdistan och kom till Sverige som tonåring.

Stockholms arbetarekommun gjorde bort sig genom att med mer eller mindre stadgeenliga metoder välja bort Pekgul som borgarråd, trots att hon var finansborgarrådet Annika Billströms egen kandidat. Arbetarekommunen får stå där med skammen medan Pekgul nu kliver in på en ännu större politisk arena.

Startade läxläsning i Tensta

Med Nalin Pekgul får S-kvinnorna en mycket kompetent politisk kraft i ledningen. Hon har, trots sin ringa ålder, en lång och gedigen bakgrund som s-politiker med bland annat åtta år i riksdagen. Till Pekguls främsta meriter hör dock hennes genuina folkrörelseengagemang. Hela tiden har hon kombinerat kamp på riksplanet med aktivt lokalt politiskt arbete i stockholmsförorten Tensta. Under sin tid i SSU blev hon känd för att hon tillsammans med andra klubbister startade läxläsning för skolungdomar i Tensta.

Pekgul har envist hävdat kvinnors rätt, inte minst de unga invandrartjejernas, och pekat på vikten av att bryta med de patriarkala strukturerna både bland invandrargrupper och i det svenska samhället. Hennes kamp för Fadime och andra kurdiska tjejer som vågat välja sina egna liv är enastående.

Äntligen får dessa förortserfarenheter sin röst i det socialdemokratiska toppskiktet. Med ordförandetskapet i kvinnoförbundet följer en plats i det verkställande utskottet inom socialdemokratiska partiet.

Statsministern får således på nära håll följa en verklig politisk kraft. Därmed torde det bli lättare för honom att fixa mångfalden vid nästa regeringsombildning.

HK