ÅSIKT

Vi behöver ett golv i Europa

Foto: KATRIN JAKOBSEN
gemensamma regler I Europafacket anser man att EU borde arbeta mer med gemensamma minimiregler inom områden som exempelvis barnomsorg. På det viset förhindras social dumpning och löntagarnas trygghet ökar.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Vid EU-toppmötet i Lissabon 2000 lovade EU:s stats- och regeringschefer att unionen inom tio år skulle vara världens mest konkurrenskraftiga ekonomi.

Det var då. Kurvorna pekade uppåt, it-bubblan var fortfarande uppblåst och arbetslösheten minskade.

De två senaste årens globala konjunkturnedgång har skjutit förhoppningarna i sank. Arbetslösheten och den sociala utslagningen ökar på nytt.

Sysselsättning i centrum

Så ser den dystra inramningen ut när Europas fackliga organisationer på måndag inleder sin kongress i Prag.

Tillväxten och sysselsättningen står i centrum på mötet, men även de europeiska framtidsfrågorna, de som just nu debatteras i EU:s framtidskonvent.

Europafacket, där LO, TCO och Saco är svenska medlemmar, anser nämligen att dessa frågor hänger samman.

Dagens EU är byggt runt det som kallas de fyra friheterna. Varor, kapital, tjänster och arbetskraft ska kunna röra sig fritt på en gemensam marknad. I teorin betyder det lika rätt för kapital och arbete. I verkligheten är det lite annorlunda.

Kräver en femte frihet

Medan besluten som styr människor fattas på en gemensam marknad där lönekostnader och subventioner kan jämföras över hela EU förs kampen för jobben och arbetsvillkoren oftast lokalt eller nationellt.

Där kommer Europafacket in i bilden. Det är ett första, trevande försök att skapa en europeisk facklig struktur. När ekonomin internationaliseras måste de fackliga arbetsmetoderna följa efter. Och därför kräver de fackliga organisationerna en femte frihet – rätten till sympatistrejker över gränserna.

På ett politiskt plan handlar Europafackets strategi om att lägga ett golv i det europeiska samarbetet. EU borde, anser man, arbeta mer med gemensamma minimiregler inom områden som arbetsrätt, barnomsorg, vidareutbildning och social välfärd. På det viset förhindras social dumpning. Löntagarnas trygghet ökar, vilket i längden (det visar all tillgänglig statistik) även gynnar den ekonomiska utvecklingen.

Målet är ökad rättvisa, strategin är ett federalt Europa.

Mot den bakgrunden känns det naturligt att Europafackets nye generalsekreterare kommer heta John Monks,s från brittiska TUC.

Ljusår från Sverige

Den brittiska fackföreningsrörelsen har länge varit mycket pro-europeisk och driver bland annat på för att Storbritannien ska ansluta sig till EMU. Fackets entusiasm grundlades under den löntagarfientliga Thatcherepoken, och har sedan manifesterats ytterligare sedan Tony Blair inte på allvar tagit sig an de stora utvecklingshämmande ojämlikheterna i det brittiska samhället.

Därmed befinner sig både TUC och Europafacket ljusår ifrån EU-motståndarna i Sverige.

JB

ARTIKELN HANDLAR OM