ÅSIKT

Kvinnor, unga och invandrare drabbas av las

Arbetsrätten måste reformeras

Foto: TOMMY OHLSSON
Otryggheten i arbetslivet är antagligen en av de faktorer som driver på känslan av utanförskap. (Bilden är arrangerad och tagen under en övning.)
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det senaste årtiondet har anställningsskyddet för svenska löntagare urholkats. Många fasta arbeten har ersatts av tillfälliga. När lagen om anställningsskydd trädde i kraft 1974 tillät den undantag från tillsvidareanställning i två fall. I dag har listan vuxit till 11 olika anställningsformer.

Minst en halv miljon svenskar arbetar på tidsbegränsade jobb. En av de anställningsformer som ökat mest är också den som ger minst skydd, nämligen behovsanställning. Inom bland annat vården, omsorgen och olika typer av företagsservice är tidsbegränsade anställningar vanliga.

”Utgör inget problem”

Den blivande moderatledaren Fredrik Reinfeldt konstaterade i sin programförklaring att arbetsrätten inte längre utgör något avgörande problem. Uttalandet väckte uppmärksamhet, men beskrev egentligen bara att en lång politisk kampanj varit framgångsrik. Reinfeldt och moderaterna har skäl att vara nöjda. För löntagarna, och i synnerhet de som har den svagaste ställningen på arbetsmarknaden, har utvecklingen dock haft ett högt pris.

Det är i första hand ungdomar, kvinnor och invandrare som tvingas ta de osäkra jobben. Jämfört med de fast anställda får de mindre kompetensutveckling och mindre kontroll över hur arbetet utförs. De upplever större oro och har sämre hälsa. Många tvingas gå från det ena påhugget till det andra.

Det är knappast en tillfällighet att barnafödandet gått ner kraftigt samtidigt som just unga kvinnor är en av de grupper som har svårast att få ett fast arbete.

Anställda behöver trygghet

Lagen om anställningsskydd, las, behöver reformeras. De anställda behöver trygghet, men också företagen behöver fasta spelregler.

LO har lagt fram ett förslag som skulle göra livet enklare för seriösa arbetsgivare, samtidigt som tryggheten för de anställda skulle öka.

Idén är att en tidsbegränsad anställning automatiskt övergår i en fast efter 12 månader. Därmed skulle dagens lista på undantag från regeln om tillsvidareanställning ha spelat ut sin roll. Både arbetsgivare och den anställde skulle känna till villkoren.

Skäl att lyssna på LO

Regeringen, som just nu funderar på frågan om arbetsrätten, har åtminstone två skäl att lyssna på LO.

Framför allt handlar det om ett angeläget samhällsproblem. Otryggheten i arbetslivet är antagligen en av de faktorer som driver på både känslan av utanförskap och ohälsan.

Att en reform på det arbetsrättsliga området dessutom skulle belysa skillnaderna i svensk politik blir en bonus. Göran Persson har rimligen allt intresse av att markera samhörigheten med fackföreningsrörelsen, och avståndet till moderaterna.

IP