ÅSIKT

Patriarken som tar strid för Östersjön

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I dag avseglar drygt 200 internationella

forskare, politiker, teologer och journalister från Gdynia, Polen, för en veckas konferens om Östersjön. Vad kaptenen heter vet jag inte. Men andlig befälhavare ombord är ingen mindre än patriark Bartholomeus, näst Vår Herre den högste ledaren för världens

400 miljoner ortodoxa kristna.

Denne vänlige skäggomflutne 63-åring i svart skorstenshatt och kaftan är genuint

naturintresserad. Jag vet, för jag fick en pratstund med honom i Istanbul i våras. Han har gjort en klassresa, från passopp i föräldrarnas kafé- och barberarstuga på ön Imbros vid Dardanellerna till lärd prästman. Sedan han valdes till patriark 1991 har han hunnit med en rad gröna initiativ, bland annat en gemensam årlig böndag för miljön den 1 september i världens ortodoxa kyrkor.

1994 bildade han en internationell kommission för religion och vetenskap, för att öka medvetenheten om de ekologiska frågorna och fördjupa religionernas samverkan för miljön.

– Miljökrisen har sina rötter i en andlig kris i de rika materialistiska kulturerna i västerlandet. Den kan inte lösas med bara ekonomi, teknik och lagar. Djupast sett handlar det om andlighet och moral; därför behövs rättvisa och ett slags ekologisk omvändelse, från ohållbara konsumtions- och produktions-mönster till en enklare livsstil.

Patriarkens kommission sätter fokus på havsfrågorna och har sedan 1995 arrangerat

fyra stora konferenser till sjöss i Medelhavsområdet. Och i år är det alltså dags för Östersjön med start i Polen och final i Stockholm på pingsthelgen.

Programmet är imponerande, brett och djupt på samma gång. Sessionerna handlar om allt från ekonomins globalisering, resurssnål teknik och andlighet till Östersjöområdets förutsättningar att bli en av Europas mest framgångsrika och ekologiskt hållbara regioner. Storheter som Vandana Shiva och Margot Wallström framträder, liksom Nokias vice vd Veli Sundbäck, Världsbankens Stephen Lintner och en rad namnkunniga företrädare för marinbiologi och miljörörelser. Presidenter och ministrar medverkar också, och i Stockholm tar riksdagens talman Björn von Sydow emot konferensens budskap till regeringar och parlament.

Kommer då Bartholomeus konferens att bli en i raden av alla tidigare pratglada möten om vårt hotade innanhav? Eller får den kanske en särskild lyskraft och betydelse genom sin tyngdpunkt i den grundläggande värderingskrisen bakom utfiskning, övergödning och oljespill? Och i behovet av solidaritet mellan öst och väst för en gemensam hållbar utveckling.

Man kan hoppas på det. Och att kyrkor och miljörörelser kring Östersjön tillsammans förmår engagera ”vanligt folk” och sätta tryck på företagen och det politiska etablissemanget.

Den östliga kristenhetens natursyn, med sitt ödmjuka helhetstänkande, kan ge oss ny vördnad i vårt förhållande till mark, luft och vatten. I den ljusa juninatten ombord på båten manifesteras detta genom en välsignelseakt för

Östersjöregionens människor och biologiska mångfald. Utförd av mannen från Imbros, av Greenpeace hyllad som ”den gröne patriarken”.

Stefan Edman ([email protected])