ÅSIKT

Hårdare tag mot oljebaronerna

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det kinesiska fartyget Fu Shan Hais förlisning är ännu en varning. Vraket utanför Bornholm innehåller 1 600 ton olja, men lasten var mindre farlig pottaska. Det är illa nog med oljan som nu hotar Skånes kust. Nästa olycka kan drabba en fullastad tanker, med kanske 70 000 ton smetig och giftig tjockolja. Effekterna skulle bli katastrofala.

Känsligt område

Kraven på Östersjöns sjöfart har dröjt alltför länge. Gamla fartyg med enkelskrov måste fasas ut och det ekonomiska ansvaret för olyckor bli tydligare. Sverige kan och bör gå före. Ett effektivt skydd förutsätter dock att Östersjön klassas som ett särskilt känsligt havsområde enligt sjöfartsorganisationen Imos regler.

Den svenska regeringen missade chansen att lämna in en sådan ansökan i april. Nu är målet att länderna runt Östersjön ska komma överens när miljöministrarna möts 25–26 juni.

Motståndet är hårt, särskilt från Ryssland. Miljöministrarna räcker tyvärr inte långt mot de ryska oljebaronernas politiska inflytande i Kreml.

Därför var det utmärkt att Göran Persson drev frågan vid helgens toppmöte i Sankt Petersburg. EU har beslutat att förbjuda fartyg med enkelskrov i sina hamnar. Samma regler borde gälla hela Östersjön.

Ställ tydligare krav

Nu har näringsminister Leif Pagrotsky en nyckelroll. Det är orimligt att EU bygger ut sitt energisamarbete med Ryssland samtidigt som Putins regering struntar i miljön. Sverige bör ställa tydligare krav på säkra transporter i arbetet med den europeiska energistadgan och andra avtal med Moskva.

Det gick till slut att få ett avtal med Ryssland om kärnavfallet, MNEPR. Det går att skydda Östersjön om EU skärper tonen mot de ryska oljemagnaterna.

ME