ÅSIKT

Sverige behöver ett starkt TCO

Europeiska orosmoln på den fackliga himlen

Foto: REUTERS
OROAD ORDFÖRANDE Europafackets ordförande John Monks uttryckte sin oro för fackföreningsrörelsens försvagning i land efter land i Europa.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

När John Monks, nyvald ordförande för Europafacket, talade under invigningen av TCO:s kongress såg han orosmoln på den fackliga himlen. I land efter land är grundläggande sociala rättigheter hotade och en allt mer desperat fackföreningsrörelse kämpar för att upprätthålla något slags jämnvikt.

Samtidigt som Monks talade i Stockholm genomförde det franska facket stora protestaktioner. I Österrike hade ÖGB, motsvarigheten till LO, en politisk endagarsstrejk. Europafackets ordförande kunde dessutom peka på oron i Italien, Spanien och Tyskland.

Anledning att vara bekymrad

Monks har anledning att vara bekymrad. Det är en försvagad facklig rörelse som i dag ska försvara rätten till kollektivavtal och grunderna för välfärdssamhället.

I land efter land har tidigare starka fackliga organisationer tappat inflytande och medlemmar. Det handlar om en internationell trend, men den har inte drabbat Norden.

I Sverige är åtta av tio medlemmar i facket. Den fackliga organisationsgraden har pendlat upp och ner en smula, men är idag i stort sett densamma som för 20 år sedan. Tillsammans med Danmark och Finland placerar det vårt land i topp.

Antifacklig propaganda

Det beror knappast på att arbetsmarknaderna i Norden skulle ha förändrats mindre än i andra EU-länder. Tvärt om, en del av de faktorer som brukar pekas ut som hot mot en traditionell facklig organisation har snarare gått längre i Norden.

Det beror inte heller på att den svenska fackföreningsrörelsen skulle undgått den antifackliga propaganda som varit en del av de senaste decenniernas marknadsliberala våg. Också i Sverige finns det gott om politiker, samhällsdebattörer och borgerliga tidningar som envist hävdar att fackliga organisationer hör historien till.

TCO gör Sverige unikt

Däremot är just TCO en av förklaringarna till det svenska fackets starka ställning. Att Sverige har en fristående och kraftfull tjänstemannarörelse skiljer vårt land från många andra. Därför är också skillnaderna i organisationsgrad obetydliga mellan tjänstemän och arbetare. Den samlade fackföreningsrörelsen kan företräda hela löntagarkollektivet.

Ombuden på TCO-kongressen har anledning att vara stolta över sin organisation.

– Ni gör en demokratisk insats, en insats för era medlemmar och för det svenska samhället, sa Göran Persson när han talade vid kongressens invigning.

Den svenska folkrörelsetraditionen i politiken fungerar inte utan starka och ansvarskännande fackliga organisationer. Det förutsätter en oberoende tjänstemannaorganisation. Folkrörelsedemokratin förutsätter TCO.

IP