ÅSIKT

Bråttom med ny it-politik

Det behövs en it-myndighet som kan slåss om de statliga miljarderna till infrastruktur

Foto: URBAN ANDERSSON
DAGS FÖR E-SATSNING Inom två veckor ska regeringen redovisa sin nya it-politik, säger Ulrica Messing. Den bör innehålla en rejäl satsning på bredband och elektroniska tjänster.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

. Regeringens it-kommission slutförde sitt uppdrag med stil. I går lämnade utredningen sina sista rapporter till biträdande näringsminister Ulrica Messing. Där finns en rad förslag för att återuppliva det svenska it-undret. Det handlar om en bra infrastruktur för hela landet, med bredband och stöd till nya internettjänster.

Tyvärr saknas ännu besked från regeringen om hur arbetet ska drivas vidare. ”Det krävs politiska initiativ”, säger it-kommissionens kanslichef Christer Marking. ”Samordnas inte it-frågorna framöver är det ytterst ett hot mot välfärden.”

Låt inte aktiebubblan skymma

Aktievärdena för internetkonsulter och telekomföretag blåstes upp till sanslösa nivåer i slutet av 1990-talet. Den spruckna finansbubblan bör ändå inte dölja att informationstekniken slagit igenom på bred front i tjänster och industriproduktion. Det ger ökad produktivitet och nya affärsmöjligheter när konjunkturen vänder. Än så länge finns det tekniska kunnandet och kreativiteten kvar.

Däremot oroar bristen på politiska åtgärder. Projektet ”It i skolan” avvecklas och ersätts med ett uppdrag till Myndigheten för skolutveckling, utan tillräckliga resurser. Vinnovas räddningsplan för telekomexperterna fick inga pengar i regeringens ekonomiska vårproposition. Under tiden ökar arbetslösheten och utbildningsplatser står tomma i brist på framtidstro.

Många ser den offentliga sektorn som räddaren i nöden när privata investerare tvekar. Myndigheter och förvaltningar ska beställa nya tjänster, som använder bredbandets och mobiltelefonins tekniska möjligheter. Då krävs politiska initiativ. Därför är det välkommet att Ulrica Messing i går utlovade besked om it-politiken inom ett par veckor.

Enligt uppgift blir det en ny it-delegation under finansdepartementet som ska stimulera offentliga e-tjänster och se till att myndigheter går att nå 24 timmar om dygnet via ianternet. Det lär också bli en rådgivande grupp för it-frågor, som knyts till näringsdepartementet. Ännu är det oklart vilka resurser arbetet får.

Det krävs en rejäl satsning

Höstens budgetproposition bör innehålla en rejäl satsning på den offentliga sektorn som drivkraft på it-området. Det gäller både efterfrågan på e-tjänster och en bättre fart på bredbandsutbyggnaden. Det behövs också en it-myndighet med muskler, som kan slåss med Vägverket och Banverket om de statliga miljarderna till infrastruktur.

Ulrica Messing lovade i höstas att Sverige skulle ha ”världens bästa it-politik”.

Det är dags för regeringen att visa upp den.

ME

ARTIKELN HANDLAR OM