ÅSIKT

Stockholm behöver trängselavgifterna

Miljardinkomsterna från trängselavgifter skulle göra det möjligt att satsa på bättre pendeltåg, bussar och snabbspårvägar.

Foto: CALLE TÖRNSTRÖM
STOPPAR KAOSET Trängselavgifterna skulle ge pengar till en förbättrad kollektivtrafik. Stockholmsberedningens förslag är dock inte politiskt genomförbart. Det finns fortfarande tid att hitta en bättre metod för pengaflödet.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det räcker inte med nya vägbyggen för att bli av med bilköerna i Stockholm. Ekonomiska styrmedel och bättre kollektivtrafik skulle däremot förbättra både miljön och trafiksituationen. Det visar en rad utredningar.

Miljardinkomsterna från trängselavgifter skulle göra det möjligt att satsa på bättre pendeltåg, bussar och snabbspårvägar. Det vore till nytta inte bara för stockholmarna. Om fler reser kollektivt minskar regionens utsläpp till Östersjön. Trafikinfarkten i huvudstaden gör tillvaron svår även för långväga resenärer.

Stockholms stad har med stor möda tagit beslut om avgiftsförsöket. Nu flyttas fokus till regering och riksdag.

I torsdags lämnade regeringens Stockholmsberedning sina förslag. Betänkandet har redan fått hård kritik, bland annat från lagmannen Per Anders Lindgren som varit sakkunnig i utredningen. Nu finns ändå ett lagförslag framme som gör det möjligt att införa trängselavgifter. När remissvaren på utredningen strömmar in är en viktig del av den formella beslutsprocessen klar.

Värre är betänkandets luckor på andra områden, som finansieringen av försöket i Stockholm. Kollektivtrafiken måste kunna ta emot fler resenärer samma dag som systemet införs. Pengar till fler bussar och bättre pendeltåg måste därför fram redan innan bilisterna betalat några avgifter.

Beredningen föreslår att staten upprättar ett särskilt anslag i statsbudgeten från och med nästa år. Beloppen ska sedan prövas i varje års budgetprocess.

Det är knappast politiskt genomförbart. Redan jublar motståndarna till avgifterna. Stockholmarna kan bli lurade på pengarna, säger de. Finansdepartementets experter sågar förslaget i ett särskilt yttrande. De gillar inte nya utgifter i statsbudgeten utan finansiering.

Det är förvånande att utredningen inte analyserat andra modeller. Satsningarna kan exempelvis täckas av lån i Riksgälden, som betalas av med inkomsterna från avgifterna. Staten kan gå in som garant för lån på den privata marknaden, som SL eller ett nytt kommunalt bolag tar upp.

Stockholmsberedningens betänkande är ett hafsverk, men inte något grundskott mot trängselavgifterna. Det finns fortfarande tid att ta fram en bättre modell för pengaflödet.

Finansdepartementets experter är tydliga i sitt yttrande om att inkomsterna från försöket ska tillfalla Stockholmsregionen. Bosse Ringholm kan snabbt vända debatten och övertyga stockholmarna om att pengarna går raka vägen till bättre kollektivtrafik.

ME

ARTIKELN HANDLAR OM