ÅSIKT

Ödesstund för miljösamarbetet

Foto: KRISTER HANSSON
Värnpliktiga sanerar olja vid Sandhammaren. I ljuset av den senaste katastrofen måste miljösamarbetet mellan länderna i Östersjöområdet vässas.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Den kletiga, stinkande oljan på Skånes stränder är bara en föraning om vad som sker när en fulllastad tanker springer läck. Det kinesiska fartyget Fu Shan Hai innehöll knappt

2 000 ton olja. Förbi våra kuster passerar gamla skorvar med mer än 100 000 ton i lasten. Därtill kommer fartyg med kemikalier och annan farlig last. Det är bara en tidsfråga innan något ännu allvarligare inträffar.

Varningarna har kommit tätt. Miljöministrarna försöker hitta motåtgärder inom sina traditionella organ, Helsingforskonventionen HELCOM och Nordsjösamarbetet, OSPAR.

Nu sätts sökarljuset på deras möten 25–26 juni. Då är tanken att länderna ska enas om en gemensam ansökan till sjöfartsorganisationen IMO. Östersjön ska klassas som ett särskilt känsligt havsområde.

Klarar man kraven?

Mötet blir en ödesstund för Östersjösamarbetet. Klarar länderna att bli överens om tuffa krav? Eller kompromissar miljöminister Lena Sommestad och övriga EU-ministrar med Ryssland för att få med alla länder på en gemensam ansökan?

Ett grundläggande krav är att bli av med de sämsta fartygen. EU har redan kommit överens om att inte tillåta oljefartyg med enkelt skrov i sina hamnar. Greenpeace har lanserat förslag om ett ”körkort” för transporterna, där krav även ställs på utbildade besättningar. Andra viktiga frågor är lotsplikt, bättre samordning av räddningsinsatser och ett tydligt ekonomiskt ansvar vid olyckor.

Bör inte förhandlas bort

En snabbare tidtabell för att få bort de farliga fartygen måste ingå i en gemensam IMO-ansökan. Det bör inte Lena Sommestad förhandla bort. Om det ryska motståndet blir för hårt är det bättre att EU-länderna kring Östersjön går före på egen hand, och struntar i enigheten inom HELCOM.

I så fall bör EU finna andra vägar att öka pressen på Moskva. Statsminister Göran Persson tog upp frågan på toppmötet EU-Ryssland förra helgen. Näringsminister Leif Pagrotsky bör gå vidare med sina kollegor. Det är orimligt att bygga ett omfattande energisamarbete med Ryssland, om Putinregeringen struntar i miljön. EU-länderna bör klargöra det i förhandlingarna om en europeisk energistadga, och i avtalen om olje- och gasköp från de ryska oljemagnaterna.

Testfall

Sjösäkerheten är ett testfall för dagens samarbete runt Östersjön. Kanske är tiden över för tandlösa havskonventioner som HELCOM när flertalet strandstater är EU-medlemmar. Framtidens modell kan vara att EU enar sig om stränga krav, även för övergödning och kemikalier, och sedan förhandlar med Ryssland. Det är utmärkt att de nordiska och baltiska statministrarna i fredags enades om att tuffa sjösäkerhetskrav bör gälla hela Östersjön.

Miljöministrarna gör ett misstag om de väljer en mjukare linje när de diskuterar oljeolyckan om två veckor.

ME