ÅSIKT

Det handlar om vem som ska ha makten

För den enskilda arbetsgivaren är det ofta lönsamt att låta de anställda slita ut sig

Foto: STIG-ÅKE JÖNSSON/SCANPIX
Turning Torso stoppas Klyftan mellan Elektrikerförbundet och el-arbetsgivarna är avgrundsdjup. Om ingenting händer utlöses nästa stora varsel på fredag som leder till att alla elarbeten på tolv stora byggen stoppas. Ett av dem är prestigeprojektet Turning Torso i Malmö.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Kommunals avtal innebar inte någon total fred på den svenska arbetsmarknaden. Fortfarande pågår konflikten mellan Elektrikerförbundet och el-arbetsgivarna. Det handlar om en arbetsmiljö där de anställda slits ut i förtid och därmed om makten på arbetsplatsen. Klyftan mellan parterna är avgrundsdjup.

Om ingenting händer utlöses elektrikernas nästa stora varsel på fredag. Då stoppas alla elarbeten på tolv stora byggen runt om i landet. Dessutom kommer de anställda i NEA-koncernen att strejka. I första hand rör det sig om industribyggen, men också ett prestigeprojekt som Turning Torso i Malmö kommer snart att stå stilla.

Kräver slut på pressen

Elektrikerförbundet kräver ett slut på de pressade byggtider som de menar hotar både kvalitén och de anställdas hälsa. Enligt facket har arbetsgivarna gjort alldeles för lite för att för att skapa rimliga arbetsvillkor.

Kravet är nu att dålig arbetsorganisation ska kosta extra. Om en byggherre skyndar på ett bygge och därmed försämrar arbetsvillkoren ska de anställda få högre lön och extra semester. De exempel som elektrikerna pekar på är när alltför många tvingas arbeta på samma bygge eller när de olika yrkesgrupperna trampar på varandra.

Det är knappast någon som ifrågasätter att dagens högt uppdrivna tempo i byggandet är ett problem. Byggnadsarbetarnas hälsa är ett pris. De upprepade exemplen på byggfusk är ett annat.

Arbetsgivarnas kritik mot facket skjuter i stället in sig på den lösning facket föreslår och det är inte speciellt överraskande. Elektrikerförbundet ifrågasätter nämligen arbetsgivarens rätt att själv, och utan diskussioner, organisera arbetet.

Facket avgör ersättningen

I avtalskravet är det den fackliga organisationen som avgör när arbetsmiljön är så dålig att det ska utgå extra ersättning. Skulle arbetsgivaren inte acceptera fackets bedömning finns möjlighet att gå till en skiljenämnd för att få saken prövad.

Tvingas ta hänsyn till facket

Arbetsgivarna inom el-branschen skulle därmed bli tvingade att räkna med en dålig arbetsorganisation som en kostnad och dessutom tvingas ta hänsyn till fackets bedömningar. Det är därför Svenskt Näringsliv och borgerliga ledarsidor, som annars brukar ha stort förtroende för prismekanismer, gått i taket.

Det finns naturligtvis invändningar mot Elektrikerförbundets förslag till lösning på problemet med de pressade byggtiderna. Det ställer mycket stora krav på den fackliga organisationen.

Samtidigt har förbundet satt fingret på en av de verkligt ömma punkterna på dagens sjuka arbetsmarknad. För den enskilda arbetsgivaren är det ofta lönsamt att låta de anställda slita ut sig. Det är den rätten som Svenskt Näringsliv och till exempel Svenska Dagbladet nu försvarar.

IP