ÅSIKT

Norrbotniabanan räddar inte miljön

Vågar miljövännerna i partiet säga emot den starke mannen från Kalix?

Foto: SVEN-OLOF ENGLUND
Kommer miljöpartiet att följa sitt språkrör Peter Erikssons linje i frågan om den kritiserade Norrbotniabanan?
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

”Ingen har kunnat visa att byggandet av Norrbotniabanan ger störst vinster för miljön.”

Nej, det är inte någon trafikpolitiker i Stockholm eller Göteborg som ifrågasätter järnvägsprojektet, utan Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson på ett miljöseminarium i Luleå nyligen. ”Så långt vi kan se i dag är investeringsbehovet större i till exempel Mälardalen”, sa Karlsson. Han instämde därmed i den kritik som tidigare framförts av bland andra Staffan Widlert, direktör för Statens institut för kommunikationsanalys.

Dyr satsning

Järnvägen mellan Umeå och Haparanda är en dyr satsning med dubiösa miljöeffekter. Enligt Banverkets utredning är investeringen på 15–20 miljarder samhällsekonomiskt olönsam. Ändå har det parti som skrivit in miljön i sitt namn drivit Norrbotniabanan hårt. Snabbtågen ska stanna i Kalix, där miljöpartiets språkrör Peter Eriksson fortfarande är kommunalråd. Under förhandlingarna om regeringsbildningen pressade miljöpartiet in punkten ”Norrbotniabanan ska byggas”.

Det är inte bara miljöeffekterna som är små. Även som regionalpolitiskt projekt är investeringen tveksam. Varför är det bättre att lägga räls för 15–20 miljarder än att satsa på it-infrastruktur, Luleå tekniska universitet och bättre flygtrafik? Dessutom måste Norrbotten bereda sig på att pengarna till EU-projekt kommer att minska betydligt framöver när strukturfonderna reformeras. Även de hålen behöver fyllas.

Miljöpartiet riskerar sin trovärdighet genom att driva Norrbotniabanan på bekostnad av satsningar med betydligt större miljöeffekt. Hur ska Peter Erikssons partikamrater i Stockholm förklara bristen på pengar till ny kollektivtrafik, trots trängselavgifterna? Hur ska miljöpartisterna i Skåne, Västsverige och Mälardalen klara debatter om minskade utsläpp när viktiga järnvägssatsningar skjuts på framtiden?

Frågan ställs på sin spets

Banverket kommer i augusti med sin plan för järnvägsutbyggnaden. Senare i höst ska kommunikationsminister Ulrica Messing redovisa hur regeringens prioriteringar ser ut.

Då ställs frågan på sin spets. Tänker miljöpartiet fortfarande slåss för den norrbottniska gökungen i Banverkets investeringsplan?

Om miljöpartiet vill göra skäl för sitt namn borde det ompröva sin syn på Norrbotniabanan. Vågar miljövännerna i partiet säga emot den starke mannen från Kalix?

ME