ÅSIKT

Skandalen på Guantánamo

Rumsfeld är alltså så cynisk att han låter administrativa problem förvärra ett redan grovt brott mot de mänskliga rättigheterna.

Foto: AP
Trots att Irakkriget är slut håller USA kvar krigsfångar på Guantánamobasen på Kuba. På senare tid har protesterna ökat även i USA.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

et har nu gått ett och ett halvt år sedan amerikanska styrkor i Afghanistan grep den svenska medborgaren Mehdi Ghezali och förde honom till Guantánamobasen på Kuba.

När Sveriges utrikesminister Anna Lindh i dag träffar sin amerikanske kollega Colin Powell måste hon påtala vilket uppenbart brott mot internationella regler USA gör sig skyldigt till på Guantánamo. Hon måste också kräva att svenske Ghezali friges.

USA misstänker att de 680 fångarna haft med al-Qaida eller talibanerna att göra. Men ingen av de fängslade har åtalats för något brott. De har inte ens fått veta vad de anklagas för och det fåtal journalister som varit på platsen rapporterar att flera fångar har drabbats av djupa depressioner som en följd av fångenskapen. 18 av dem har försökt begå självmord.

Camp Delta, som lägret kallas, är ett brott mot Genèvekonventionen, som kräver av en stridande part att krigsfångar behandlas med största respekt och släpps fria när kriget är över. USA:s regering försöker undkomma reglerna genom att definiera fångarna som ”illegala stridande”. Men termen existerar inte i det internationella regelverket. Den är helt och hållet konstruerad för att passa Pentagons syften.

På senare tid har protesterna mot Camp Delta vuxit sig starkare även i USA. Tidningen New York Times kräver att fångarna antingen åtalas eller släpps fria. ”Några av dem som sitter fångna på Guantánamo har säkert varit medlemmar av al Qaida eller talibanerna och gjort fruktansvärda saker, men de flesta har troligen mer eller mindre slumpmässigt tillfångatagits i det kaos som rådde i Afghanistan under kriget”, skrev tidningen i en ledare den 15 maj.

Även utrikesminister Colin Powell har reagerat, sent omsider. I maj frågade han försvarsminister Donald Rumsfeld varför utredningarna av fångarnas bakgrund tar sån tid. Rumsfeld svarade att det har varit administrativt svårt för USA:s olika säkerhetstjänster att förhöra dem. Det hjälper föga. Rumsfeld är alltså så cynisk att han låter administrativa problem förvärra ett redan grovt brott mot de mänskliga rättigheterna.

Dagens Nyheters ledarsida krävde nyligen att Anna Lindh under sitt möte med Powell måste få ett tydligt datum när Mehdi Ghezali ska friges. Får hon inte det borde hon markera att detta kommer att störa Sveriges diplomatiska relationer med USA. DN:s krav är rimligt. Hade det varit något annat land än USA som gjort sig skyldigt till övergreppet hade de svenska protesterna sedan länge sannolikt varit mer högljudda.

JB