ÅSIKT

Desperat av regeringen

Foto: BERTIL ERICSON/PRESSENS BILD
Ann-Kari Edenius var en av flera företagare som samlades i onsdags för att protestera mot regeringens nya sjuklöneregler.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I veckan godkände riksdagen förslaget att förlänga den tid arbetsgivarna har ansvaret för sjukersättningen från två till tre veckor. Som vanligt föregicks beslutet av våldsamma angrepp från oppositionen. ”Desperat och ogenomtänkt”, sa Mats Odell från kristdemokraterna. ”Ett av regeringens panikförslag”, sa Gunnar Axén från moderaterna.

De borgerliga domedagsprofetiorna ackompanjerades av demonstrerande företagare från hela landet. Regeringens politik skulle skapa ekonomisk stagnation, arbetslöshet och elände.

Vi har hört det förut.

Kritikerna har rätt

Den här gången finns det dock anledning att delvis ge kritikerna rätt. Beslutet att förlänga arbetsgivarperioden i sjukförsäkringen är ett kvitto på regeringens misslyckande i fråga om ohälsan i arbetslivet. Det är en panikåtgärd.

Det handlar om att rädda budgeten, inte om att göra något åt den ökande sjukfrånvaron.

Att arbetsgivarna nu tvingas betala ersättning i ytterligare en vecka till den som sjukskrivs kommer inte att innebära att arbetet med rehabiliteringen förbättras. Det blir inte lättare för de många långtidssjukskrivna att återvända till jobbet.

Det kommer inte heller att driva på utvecklingen av en arbetsmiljö eller en arbetsorganisation där människor kan fungera utan att bli sjuka.

Hårdare för sjukskrivna

Däremot finns risken att fler arbetsgivare drar sig för att anställa någon som tillhör en grupp med hög sjukfrånvaro eller som tidigare varit sjukskriven. De signalerna har redan kommit, bland annat från restaurangägarnas organisation SHR. Resultatet blir att fler stängs ute från arbetsmarknaden.

Dessutom påverkas avtalen på arbetsmarknaden. Regeringen förutsätter att de kommer att anpassas. Det är minst sagt optimistiskt att tro att det skulle ske utan stora problem.

Alla förlorade inflytande

De demonstrerande företagarna har alltså anledning att känna besvikelse över regeringen. Vreden borde dock också riktas mot den egna organisationen. I december förra året valde Svenskt Näringsliv att under buller och bång lämna de så kallade trepartssamtalen. Tanken var säkert att de privata arbetsgivarna på det sättet helt skulle komma undan förändringar.

Resultatet av taktikspelet har i stället blivit att alla parter på arbetsmarknaden förlorat inflytande över regeringens arbete i ohälsofrågan. Det skapar problem för arbetsgivare och fack, liksom för regeringen och dess samarbetspartier.

Framför allt drabbar det alla de svenskar som skulle behöva få en chans att komma tillbaka från sjukdom och ohälsa.

IP