ÅSIKT

Iran är inte Irak

Det är nödvändigt att inse att Iran inte är som Irak, och inte heller bör hanteras på samma sätt som Irak.

Foto: REUTERS
Irans studenter och lärare som demonstrerar i protest mot ayatollernas makt är inte ensamma, de har stöd ända upp på regeringsnivå. President Khatami tillhör själv reformivrarna.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

FN:s vapeninspektörer i IAEA riktar hård kritik mot Iran.

Iran har inte uppfyllt sina åtaganden enligt icke-spridningsavtalet. Landet importerade till exempel uran utan att rapportera om det 1991. Inspektörerna har dessutom vägrats tillträde till flera undersökningsplatser.

Debatten påminner obehagligt mycket om upptakten till kriget i Irak.

USA trycker på för omvärldens fördömande, och i går antog EU:s utrikesministrar ett skarpt uttalande där de bland annat uppmanade Iran att godkänna ett tillägg till icke-spridningsavtalet, som skulle innebära intensivare inspektioner.

Allvarligt läge

Läget är allvarligt. På den punkten har Irans kritiker alldeles rätt. Det internationella samfundet kan inte acceptera att fler och fler länder skaffar kärnvapen. Misstankarna mot Iran måste utredas.

Det är också nödvändigt att inse att Iran inte är som Irak, och inte heller bör hanteras på samma sätt som Irak.

Starkt växande opposition

En viktig skillnad är att det finns en stark och växande demokratisk opposition i Iran. De studenter och lärare som sedan en vecka demonstrerar på landets universitet, i protest mot ayatollornas makt, är inte ensamma. De har stöd ända upp i regeringskretsar. President Khatami tillhör själv reformivrarna. De flesta iranier vill ansluta sig till den moderna världen, men motarbetas av de gamla islamistiska revolutionärerna, en starkt konservativ kraft, som fortfarande har kontroll över säkerhetsapparaten. Ayatollorna förtrycker politiskt oliktänkande och håller pressen i ett hårt grepp.

EU:s medlemsstater har under lång tid haft förbindelser med reformvännerna och förhandlar sedan förra året om ett handels- och samarbetsavtal. Anna Lindhs besök i landet för några år sedan var ett led i det arbetet.

Det lämpligaste strategin är fortfarande att samarbeta med Iran för att kasta ljus över landets energiprogram. Det anser även IAEA.

Iran bör pressas

Det hindrar inte att omvärlden både kan och bör pressa Iran för ökad öppenhet. EU kräver fler vapeninspektioner och hotar med att fördröja samarbetsavtalet om regimen vägrar. En bra linje.

I det läget vore det direkt kontraproduktivt att anta en renodlat fientlig linje mot Iran. Ett militärt hot utifrån skulle direkt försvaga den internationellt inriktade Khatami och ge ayatollorna initiativet. USA:s hårda påtryckningar har redan gett vissa sådana effekter.

Låt inte Iran bli ett nytt Irak

JB