ÅSIKT

EU säger nej till speciella zoner

Tanzania har fler flyktingar än hela EU sammanlagt

Foto: TOMMY MARDELL
Flyktingar samlade i skyddszoner föll inte majoriteten av EU-medlemsländerna i smaken. Sverige och Tyskland var starka motståndare till förslaget.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

EU kommer inte att inrätta speciella skyddszoner utanför sina gränser och skicka dit asylsökande flyktingar. Förslaget, som framförts av Storbritannien och vidareutvecklats av kommissionen, avfärdades av de flesta stats- och regeringschefer när EU:s toppmöte i Thessaloniki inleddes i torsdags.

Den enda regering som tydligt välkomnade förslaget var Italiens, där nyfascisten Umberto Bossi sitter med.

Göran Persson och hans kollega Gerhard Schröder, Tyskland, var föredömligt tydliga inför toppmötet. Asylrätten kräver att flyktingarna får sin sak prövad i det land de flytt till. Deportationsläger utanför EU-området strider mot internationell rätt. Även Amnestys svenske generalsekreterare Carl Söderbergh har argumenterat väl för den saken.

Dessutom är förslaget tillkommet för att lösa ett specifikt brittiskt problem. Storbritannien har inget fungerande system för att avvisa dem som får avslag på sina asylansökningar.

Det är rimligt att EU:s medlemmar, med den gemensamma yttre gränsen som grund, blir bättre på att samordna sin asyl- och migrationspolitik. Men frågan om skyddszoner är nu avförd från EU:s dagordning.

Tyvärr blev det ändå bara en halv seger i Grekland.

Huvudintrycket är fortfarande att EU betraktar flyktingar som ett problem, inte det nödvändiga och hälsosamma nytillskott till samhället som invandrare alltid varit i praktiken.

Därför är det oroväckande att de länder inom EU som vill gå vidare med förslaget om skyddszoner på egen hand får göra det, dock utan ekonomiskt eller politiskt stöd från EU. Storbritannien har redan inlett konstruktionen av ett försöksläger på Balkan.

Det räcker med en begränsad historisk kunskap för att höra hur illa det låter!

I en artikel i The Guardian i går krävde UNHCR:s chef Ruud Lubbers att asyllägren ligger inom EU:s gräns. Annars bryter man mot FN:s regler.

Det finns med andra ord fortfarande en risk för att EU:s medlemsstater försöker lämpa över flyktingproblemen på länder som redan har ett stort antal flyktingar. ”Tanzania har fler flyktingar än hela EU sammanlagt”, säger Carl Söderbergh. Jämförelsen kunde gälla i stort sett vilket fattigt land som helst i världen. Kriser, krig och fattigdom driver varje år miljoner människor på flykt. En bråkdel av dem kommer till Europa. Och nu anser flera europeiska länder att vi i vårt välbärgade hörn av världen inte ens ska ta emot dessa.

I stället för att skicka asylsökande till de fattiga borde vi hjälpa dessa länder att komma till rätta med flyktingproblemen. Men då handlar det om biståndspolitik, handels- och jordbruksfrågor, krishantering och internationellt arbete genom FN:s flyktingorgan UNHCR.

Det skulle kunna lösa problemen, inte gömma undan dem, vilket tycks ha varit syftet med det brittiska förslaget.

JB