ÅSIKT

Arbetsgivarna måste välja väg

LO lyfter arbetsmiljön i nästa års avtalsrörelse

Foto: STEFAN MATTSSON
ELEKTRIKERSTREJK En av huvudfrågorna för elektrikerfacket är att de ska vara med och påverka de pressade byggtiderna, vilka orsakar stress och sämre hälsa hos medlemmarna.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

De omkring 140 elektriker som i torsdags gick ut i strejk gör det för kravet på inflytande över hur arbetet organiseras. Enligt

elektrikerna innebär dagens pressade byggtider ett direkt hot mot medlemmarnas hälsa. Facket kräver inflytande över arbetets organisation. Det gör konflikten till en av de principiellt viktigaste på mycket länge.

Arbetsgivarna har svarat med ett ramaskri. Svenskt Näringsliv har i princip tagit ifrån elarbetsgivarna mandatet att teckna avtal om de pressade byggtiderna. Rätten att leda och fördela arbetet är inte förhandlingsbar.

Pressen den samma

Arbetsmiljöproblemen skiljer sig åt mellan olika branscher, men upplevelsen av en allt mer pressad arbetssituation förenar nästan alla löntagare.

När LO:s ledning i onsdags ställde sig bakom elektrikernas strejk fattade man samtidigt beslut om att lyfta frågan om arbete och hälsa i nästa års avtalsrörelse. Därmed öppnade LO-styrelsen också dörren för en lösning i den nu pågående konflikten.

Beslutet innebär att elektrikerna inte längre står ensamma i sina krav på avtal om arbetsmiljön och arbetets organisering. Det är nu en fråga på dagordningen för alla LO-förbund. Elektrikerförbundet kan lägga frågan åt sidan i de förhandlingar som just nu pågår.

Vem ska ta ansvaret?

Samtidigt tvingar LO nu Svenskt Näringsliv till ett vägval. Arbetsgivarna måste bestämma sig för om det är parterna som tillsammans ska ta ansvar för arbetsmarknaden eller om det ansvaret ska lämnas över till politiken.

Facket har bestämt sig för att lyfta fram ett av samhällets viktigaste problem, och att göra det på bred front. LO kommer att ställa krav när det gäller förebyggande verksamhet, företagshälsovård, försäkringar och möjligheten att komma tillbaka till arbete.

Att initiativet är allvarligt menat understryks också av att arbetet ska ledas av LO:s ordförande och en grupp på fem förbundsordförande. De har knappast råd att misslyckas.

Trepartssamtalen

Frågan är hur arbetsgivarnas representanter kommer att svara. I de så kallade trepartssamtalen valde Svenskt Näringsliv att hoppa av innan slutrapporten kunde presenteras. Resultatet blev att arbetsgivarnas ansvar för sjuk-ersättningen utsträcktes ytterligare en vecka, ett politiskt beslut som upprört alla parter på arbetsmarknaden.

Efter den erfarenheten borde arbetsgivarna välkomna möjligheten att göra upp direkt med facket. Priset är att man tvingas erkänna de anställdas rätt till inflytande över hur arbetet organiseras.

Ur näringslivets perspektiv är dock alternativet värre. Det innebär nämligen att arbetsmarknadens parter frånsäger sig inflytandet över en av de stora samhällsfrågorna. I så fall finns risken att den tredje sjuklöneveckan kommer att följas av fler lika olyckliga beslut.

IP