ÅSIKT

Populisten

Låt inte Morgan Johanssons symboliska jakt påhivmän förstöra hivpreventionen

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: PETER KJELLERÅS
REPRESSIONSMINISTER Socialtjänstminister Morgan Johansson vill bestraffa hivpositiva ytterligare.

Sverige har ett av världens lägsta hivtal. Men det beror inte på vår repressiva hivlagstiftning, jämförbar endast med Kubas. Intresseorganisationer och vårdpersonal upplever tvärtom att den svenska informationsplikten och möjligheten till tvångsisolering av hivpositiva hindrar det förebyggande arbetet mot sjukdomen.

Sådana synpunkter är uppenbarligen inget som folkhälsoministern lyssnar på. I stället för att lita på smittskyddsutredningen från 1999, som ville avskaffa informationsplikten och inskränka möjligheten till tvångsisolering, väljer Morgan Johansson att införa en särskild straffbestämmelse i smittskyddslagen.

Straff innan brott

Han vill att hivpositiva ska kunna dömas till fängelse redan vid blotta misstanken om att de utsätter andra för fara att smittas av livshotande sjukdom. De döms alltså inte för något de gjort, utan för något de kan komma att göra.

Anders Nilsson är läkare på Venhälsan i Stockholm och har jobbat med hivprevention i nio år. I tidningen Kom ut! varnar han för att lagförslaget kommer att försvåra hans arbete. Det är inte de hivpositiva som vet om att de är infekterade som för smittan vidare. Tvärtom är det de hivpositiva som inte vågar eller vill gå och testa sig som smittar, säger Anders Nilsson.

Organisationerna RFSU och RFSL, med stor erfarenhet av hivförebyggande arbete, befarar liksom Anders Nilsson att folkhälsoministerns repressionsmodell kommer att rubba förtroendet mellan sjukvården och de hivpositiva.

Måste våga söka stöd

”Den som är hivinfekterad, eller är orolig för att vara det, måste våga och kunna vara öppen och veta att hon eller han får stöd – inte repressalier. Att patienten kan vara öppen med läkare och vårdpersonal är a och o”, skriver RFSU i ett öppet brev till Morgan Johansson.

Hivpositiva personer som bedöms utgöra en fara för sin omgivning kan redan i dag, även utan särskilda bestämmelser om tvångsisolering, omhändertas. Missbrukare och psykiskt sjuka kan tas in för tvångsvård. Att sprida hiv klassas enligt brottsbalken som grov misshandel.

Inte heller informationsplikten behövs. Hivspecialisterna varnar för att den i själva verket är kontraproduktiv. Så länge ansvaret för säkert sex bara ligger på den som är hivpositiv, sker fler oskyddade samlag. Det säger sig självt att färre människor skulle smittas av sexuellt överförbara sjukdomar om alla inblandade parter i ett sexuellt möte hade lika stort ansvar att skydda sig.

Låt inte Morgan Johanssons symboliska jakt på enstaka hivmän förstöra förutsättningarna för hivpreventionen! Hivpolitiken är för viktig för att få styras av enskilda politikers vilja att statuera populistiska exempel.

Fel om smittskydd

ÅP