ÅSIKT

En stor seger för yttrandefriheten

Foto: peter kjellerås
SKTF:s ordförande Inger Efraimsson vann striden i Arbetsdomstolen kring miljöinspektören Leif Kåvestad som sparkats från sitt jobb. Nu kräver hon att de kommunala arbetsgivarna ska ta frågan om de anställdas yttrandefrihet på större allvar.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Ska en kommunalt anställd tjänsteman kunna få sparken för att han anmält kommunen till polisen? Och kan en anmälan om mobbning och kränkande behandling vara ett brott mot lojaliteten med arbetsgivaren?

Ja, säger Stockholms stad som i mars 2002 avskedade miljöinspektören Leif Kåvestad därför att han skadat miljöförvaltningens anseende. Kåvestad, som tidigare arbetat med frågan om sjuka hus, hade då anklagat förvaltningen för att ha försökt sopa problemen under mattan. Han hade också anmält arbetsmiljön eftersom han ansåg sig utsatt för särbehandling.

Nej, säger arbetsdomstolen, AD, som med en dom i förra veckan ogiltigförklarade avskedandet. Staden ska dessutom betala ett skadestånd på 100 000 kronor.

Kåvestad anställdes 1990 för att arbeta med tillsynen av sjuka hus. Förvaltningens ledning ansåg dock att han engagerade sig alltför starkt, ”som ombudsman för de drabbade”, skriver Stockholms stad i sin inlaga till AD.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tog därför ifrån Kåvestad arbetet med sjuka hus i mitten på 1990-talet. Det beslutet har också granskats av AD som den gången dömde till stadens fördel.

Ansträngt förhållande

Sedan dess har förhållandet mellan Kåvestad och cheferna varit ansträngt. Anmälningarna till polisen och arbetsmiljöinspektionen fick bägaren att rinna över. Den frispråkige hälsovårdsinspektören måste bort. Att han dessutom medverkat i ett tv-inslag kan också ha bidragit, i alla fall enligt fackets uppfattning.

Kåvestads situation är inte ovanlig på arbetsmarknaden. Olösta konflikter och misstroende är sannolikt ett av de största arbetsmiljöproblemen.

Samtidigt är det ett exempel på hur utrymmet för det fria ordet begränsas inom arbetslivet, också den offentliga sektorn. Obekväma åsikter behandlas som ett uttryck för bristande lojalitet.

Öppenhet och debatt är en förutsättning för utveckling. Ingen arbetsplats tjänar i längden på tystnad eller att åsikter trycks undan.

Det gäller i synnerhet den offentliga sektorn vars uppdrag ytterst kommer från medborgarna.

Stark ställning

Arbetsdomstolens beslut att ge Leif Kåvestad tillbaka sitt arbete visar att yttrandefriheten har en stark ställning, i vart fall för offentligt anställda. Att kritiken är obekväm räcker inte som grund för avsked.

Inger Efraimsson, ordförande i Kåvestads fackliga organisation SKTF, krävde efter domen att de kommunala arbetsgivarna nu ska ta frågor om de anställdas yttrandefrihet på större allvar.

Kanske kan man också hoppas att domen ska vara en signal om ett öppnare klimat på arbetsmarknaden som helhet.

Fel om smittskydd

IP