ÅSIKT

Ska USA skriva EU:s lagar?

USA bestämmer, EU effektuerar, också till priset av att överge rätten till egen lagstiftning

Foto: AP
Romano Prodi måste påminna USA:s president i dag att Bush-doktrinen skapar en farlig maktdominans.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I dag tar sig president Bush två och en halv timme för samtal med EU:s ledare. Mötet i Washington regisseras av Bush-administrationen, som tilldelar EU rollen av statist. Skådespelet kallas ”Kamp mot terrorismen”.

USA kräver att EU ska lämna ut personer som av ett eller annat skäl betraktas som hotfulla.

Ja, säger européerna med den reservationen att de deporterade inte får avrättas i USA.

Turister ska registreras

Bush-administrationen föreskriver också att EU ska presentera namnregister över dem som anlitar europeiska flygbolag.

USA-regeringen nöjer sig inte med personkontroller, den vill också kunna klassificera lasten hos fartyg på väg från Europa till USA.

Initiativen kallas av diplomater för goodwill-gester. En synnerligen ensidig vänlighet. USA bestämmer, EU effektuerar, också till priset av att överge rätten till egen lagstiftning.

EU skulle ha möjligheter att kräva motprestationer. Exempelvis att USA friger eller garanterar rättslig prövning för de individer, flera europeiska medborgare, som godtyckligt spärrats in i USA:s fångbas Guantánamo. Kritiska frågor borde ställas om USA:s bristande vilja eller förmåga att respektera mänskliga fri- och rättigheter i Afghanistan och Irak.

En avgörande juridisk konflikt mellan USA och EU gäller respekten för och legitimiteten hos den Internationella brottmålskommissionen. USA avvisar inte bara detta instrument i det internationella rättssystemet, Bushadministrationen driver också handel med domstolens framtid. USA försöker köpa eller tvinga medlemsländer i domstolen att garantera att amerikanska medborgare aldrig ska behöva ställas inför internationell rätt.

Maktdelning krävs

Romano Prodi och den grekiske premiärministern Costas Simitis borde ändå kunna påminna om att efterkrigstidens internationella institutioner och organisationer, från WTO till Nato, förutsatt en viss maktdelning. Det systemet raderas ut av Bush-regeringen, inriktad på att skapa hegemoni och ensidig maktdominans. Bush-doktrinen om preventiv krigföring är en del i det systemet, föraktet för internationell rätt en annan. Föreställningen om att ha rätten att övervaka och också med våld tvinga fram demokrati i andra länder är ett tredje särskilt groteskt inslag.

EU är berett att i Washington skriva en gemensam resolution med USA om nödvändigheten av att bekämpa massförstörelsevapen och spridning av kärnvapen. Som yttersta medel ska våld vara möjligt mot länder som obstruerar. I motsats till USA vill dock EU att sådana beslut ska fattas av FN och förankras i internationell rätt. För världsfredens, rentav för demokratins skull, får EU inte sälja ut de principerna. Européerna kunde påminna George W Bush om professor Robert Jervis formulering i tidskriften Foreign Policy: ”Att tro sig ha monopol på klokskap förvandlar, i folks ögon, en hegemonisk makt till en tyrann.”

OS