ÅSIKT

Hårt slag mot diskriminering

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

30 JUNI 2003. I morgon får Sverige en ny lag. Diskriminering på grund av etnicitet, sexuell läggning och funktionshinder blir förbjuden även utanför arbetslivet.

Lagen är lika efterlängtad som nödvändig. Människor diskrimineras överallt i vårt samhälle. Lesbiska blir utslängda från krogen för att de pussas, förståndshandikappade nekas köpa bostad eftersom bostadsrättsföreningen vill ha "lugn och ro" i huset och romer körs ut ur vissa affärer.

Nya bevisregler underlättar

Den nya lagen säger att diskriminering inte får ske när det gäller tillgång till varor, tjänster och bostäder. Arbetsförmedlingar, fackföreningar och arbetsgivarorganisationer får inte uppträda diskriminerande. Dessutom blir diskriminering på grund av etnicitet och religionstillhörighet förbjuden inom vården, omsorgen och socialförsäkringarna.

Även indirekt diskriminering förbjuds. Affärsinnehavare tillåts inte längre att stänga ute romska kvinnor genom att säga att alla kunder med långa kjolar är ovälkomna. Bostadsföretag som ställer höga inkomstkrav på sina hyresgäster, och som därmed stänger ute vissa etniska grupper, kan dömas för det.

Viktigast med den nya diskrimineringslagen är dess civilrättsliga form. Den som upplever sig diskriminerad kan få hjälp av diskrimineringsombudsmännen, som driver en skadeståndsprocess. De nya bevisreglerna underlättar också. Fram till nu har det varit målsägandens sak att bevisa att diskriminering skett. Hädanefter blir det den anklagade som måste bevisa att diskriminering inte har ägt rum.

Har varit oanvändbar

Hans Ytterberg, ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, gläds åt de nya bevisreglerna. "Den gamla lagen var oanvändbar, för att uttrycka sig artigt. En åklagare kan omöjligt ensam bevisa vad som har försiggått i en diskriminerande läkares eller hyresvärds huvud, vilket var nödvändigt för att den gamla lagen skulle fälla för diskriminering", säger han.

Brister i den nya lagen

Även om den nya lagen är ett framsteg i kampen mot diskrimineringen, har den klara brister. Den omfattar inte könsdiskriminering. Skyddet mot diskriminering i vården, omsorgen och socialförsäkringarna gäller inte homosexuella och funktionshindrade. Förbud mot diskriminering i skolan saknas. Liksom förbud mot diskriminering av juridiska personer, exempelvis företag som drivs av personer med utländsk bakgrund.

Diskrimineringskommittén, som ska vara klar med sin samlade översyn av diskrimineringslagstiftningen senast i juli 2005, måste rätta till de bristerna. Sverige behöver en heltäckande diskrimineringslagstiftning som förbjuder alla upptänkliga kränkningar av människors rätt att vara olika.

ÅP