ÅSIKT

Inget ljus i tunneln

Foto: Tommy Mardell
Skandalerna kring borrningen genom Hallandsåsen fortsätter. Nu har cement läckt ut i vattendragen. Det hårt prövade djur- och naturlivet, som tidigare förgiftats av Rhoca Gil, har nu åter igen slagits ut.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Än en gång har tunnelbygget genom Hallandsåsen avbrutits på grund av allvarliga miljöproblem. Det förvånar inte längre. Så här har det hållit på sedan starten 1992. Först körde jätteborren fast i leran efter bara några meter. Sedan kom problemen med vattenläckagen och den skandalösa tätningen med Rhoca Gil. Byggarbetare skadades för livet, fisklivet slogs ut och boskap dog. Extremt höga vattenutflöden har dessutom medverkat till att brunnar sinat. Och nu senast har cement trängt ut i vattendragen vilket lett till dramatiskt höjda pH-värden. Återigen har det känsliga djur- och naturlivet slagits ut.

Tunnelbygget har skötts skandalöst från början. Varken borgerliga eller socialdemokratiska regeringar har haft modet att avbryta idiotierna.

Tunnelkommissionen 1998 pekade på stora brister i hanteringen av projektet. Kritiken mot ansvarig myndighet, Banverket, var inte nådig. De så kallade miljöutredningar som verket gjorde användes snarare för att legitimera projektet än för att minimera miljöriskerna, slog kommissionen fast.

Tunnelbygget är inte bara en miljömässig katastrof utan också en ekonomisk. Vid starten beräknades bygget kosta 1250 miljoner kronor. 1995 hade kostnaderna stigit till 2 miljarder. 1997 beräknades kostnaderna stanna vid 4,9 miljarder kronor. Kostnaderna visar sig dock ständigt öka. Slutkostnaden lär nu bli omkring 7,4 miljarder kronor. Det är oacceptabelt!

Tunneln skulle visserligen kunna bli ett viktigt lyft för järnvägen. Ändå måste miljökostnaderna och samhällskostnaderna vägas mot den vinst på cirka tio minuter som tunneln kan bidra med. När en järnvägsvän som miljöpartiets Claes Roxbergh, tillika ordförande i riksdagens trafikutskott, tvivlar på projektets rimlighet är det hög tid för regering och riksdag att tänka om.

”Det enda rimliga sättet att hantera den uppkomna situationen är att bygget av Hallandsåstunneln läggs i malpåse i avvaktan på att en byggmetod som fungerar ska hinna utvecklas”, skrev Roxbergh nyligen på debattplats i Göteborgs-Posten.

Han tycks få medhåll från flera kollegor i trafikutskottet. Det politiska tålamodet med Hallandsåstunneln tryter. Statsminister Göran Persson verkar också tvivla på projektets miljömässiga hållbarhet. ”Det är miljön och inte pengarna som ska avgöra”, sade han till TT i måndags. Helt rätt.

Aftonbladets ledarsida har alltsedan Rhoca Gil-skandalen krävt att tunnelbygget ska stoppas.

Det är hög tid att inse att det inte finns något ljus i denna tunnel.

HK

ARTIKELN HANDLAR OM