ÅSIKT

Försvarsforskning utan vett och sans

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Turerna kring totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, blir allt märkligare. Nu riktas blickarna mot Maria Vera Cedrell, kvinnan som säger sig representera ett tv-bolag i Monte Carlo. I juni i år fick hon två vapenexperter vid FOI att idka privatspaning med skattepengars hjälp.

Aftonbladets ledarsida ifrågasatte i tisdags den kultur på FOI som gör att statstjänstemän skriver under sekretessavtal med ett okänt tv-bolag och lovar att spana utan att berätta för någon om resultatet.

Nu visar det sig att tv-bolagets existens är högst oklar. Maria Vera Cedrell har för övrigt ett antal konkursade bolag på sin meritlista och kronofogden efter sig.

Blåögda vapenexperter

Varför i hela friden kollar inte försvarsmakten upp vem den samarbetar med? Hur blåögda får vapenexperter egentligen vara? I ett av de mest känsliga lägena i världspolitiken, där EU står splittrat, FN är överspelat och svenska regeringen har tagit ställning mot Irak-kriget, låter sig en myndighet duperas av en journalist med tämligen få journalistiska meriter. Sanslöst!

Tänk om Maria Vera Cedrell hade varit agent? Sverige som anser att kriget bröt mot folkrätten och menar att det är FN:s uppgift att leda nedrustningsarbetet skulle plötsligt ha kunnat bli inblandat i en spionskandal och visat sig leda egna vapeninspektioner vid sidan av Hans Blix och FN. Hur sjutton tänkte Åke Sellström, avdelningschef på FOI, när han sände iväg sina medarbetare till Irak? Vem ansåg sig FOI-forskarna arbeta för?

FN:s förre chef för vapeninspektionerna i Irak, Rolf Ekéus (en gång chef för Åke Sellström), uppmanade Maria Vera Cedrell att kontakta FOI. Det är känt att Ekéus har varit kritisk mot talet om att det inte längre skulle finnas några massförstörelsevapen i Irak. Är det möjligen så att Sellström fallit tillbaka till sin gamla roll som vapeninspektör i Irak?

Ändamålet helgar inte medlen

Dagens Industri tycker att det är märkligt att Aftonbladet kritiserar FOI:s agerande. Syftet var ju att ta reda på om Saddam Hussein hade tillgång till massförstörelsevapen, menar tidningen. Liknande resonemang av typen ”ändamålet helgar medlen” har folkpartisten Carl B Hamilton framfört.

Vilken felsyn. Att Irak-diktaturen har haft tillgång till fruktansvärda vapen vet världen redan. Det visade sig bland annat när Saddam Hussein med USA:s gillande förde krig mot Iran eller när han mördade sin egen befolkning, kurderna. Vi vet också att FN:s vapeninspektioner genom åren lett till nedrustning i Irak och att kampen mot massförstörelsevapen måste föras genom FN-insatser och inte via olagliga supermaktskrig.

Vurm för global anarki

Den verkligt angelägna frågan för världsfreden är nu hur Irak ska kunna återuppbyggas och inte slitas sönder av fattigdom och extremism.

Det är anmärkningsvärt att borgerliga opinionsbildare inte är oroade när supermakter eller svenska tjänstemän struntar i den internationella rättsordningen. Bombhögerns vurm för global anarki är beklämmande.

HK