ÅSIKT

Det är dags för mångfaldspolitik

Valen av Nalin Pekgul och Ardalan Shekarabi inger hopp om socialdemokratin

PETER KNOPP/VERONICA KARLSSON Nalin Pekgul är ordförande för det socialdemokratiska kvinnoförbundet. Ardalan Shekarabi är ordförande för SSU. Två organisationer inom socialdemokratin leds nu av personer med annan bakgrund än den helsvenska. Äntligen!
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Ardalan Shekarabi är ordförande för det socialdemokratiska ungdomsförbundet, SSU. Nalin Pekgul leder det socialdemokratiska kvinnoförbundet, S-kvinnor. Shekarabi är flykting från Iran. Pekgul från Kurdistan. Två betydelsefulla sidoorganisationer inom socialdemokratin leds nu av personer med annan bakgrund än den helsvenska. Äntligen!

Liksom det svenska samhället präglas numera arbetarrörelsen av mångfald. Decenniers aktiva kvinnokamp har medverkat till att patriarkala strukturer rivits. ”Varannan damernas” är nu så inhamrat att ingen valberedning vågar föreslå helt enkönade församlingar. Sverige har världens mest jämställda riksdag och regering. Tyvärr behärskas fortfarande näringslivet av manlig dominans.

Det är hög tid att riva också de etniska murarna och se till att folkrörelsedemokratin blir hela folkets, inte bara infödda svenskars. SSU och kvinnoförbundet har här en angelägen uppgift. Shekarabi och Pekgul är inte bara viktiga förebilder för invandrare. De har en gedigen bakgrund i svenskt folkrörelsearbete. De har dessutom praktisk erfarenhet av integrationspolitiken och kan därför driva frågan inom regeringspartiet.

Invandrare behövs

Det behövs. Regering och riksdag har en skrämmande dålig representation av medborgare med invandrarbakgrund. Statsminister Göran Persson förklarade efter regeringsutnämningen att han ”sökt med ljus och lykta efter människor med annan bakgrund”. Förhoppningsvis kan Shekarabi och Pekgul få statsministern att se andra delar av samhället än vad han hittills verkar ha sett.

Deras muslimska bakgrund är en tillgång för socialdemokratins utrikespolitiska hållning. Nalin Pekgul konstaterade efter SSU:arnas ordförandeval att de nu är ”två från Mellanöstern i verkställande utskottet”. Shekarabi markerade att socialdemokratin måste driva Palestinafrågan mer aktivt. Utmärkt.

Arbetslösheten bland invandrare är skrämmande hög. Högutbildade lärare, ingenjörer, läkare med flera får inget jobb på grund av ”felaktigt” efternamn, trots att behovet av deras kompetens är stort i dag.

Integrationspolitiken innehåller sprängstoff som frågan om identitet och kultur. I tider av snabb omvandling och oro växer lätt en syndabocksmentalitet fram. Rasismen och etnocentrismen växer runtom i Europa.

Det finns tack och lov inte något växande främlingsfientligt parti i Sverige. Men i senaste valet gjorde rasistiska partier framsteg lokalt. Det är en varningsklocka. Arbetarrörelsen har en nyckelroll i bekämpandet av rasism och antidemokrati. Det behövs både en bra integrationspolitik och ett aktivt folkrörelsearbete.

HK