ÅSIKT

Vardagsdöden i Mellanöstern

Under den andra intifadan, inledd för snart tre år sedan, har cirka 3.000 dödats. Ungefär tre offer per dag. De överlägset

Foto: GETTY IMAGES
Gårdagens två självmordsattentat tros ha krävt fyra människoliv. Färdplanen för fred är i farozonen.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Tisdagens facit i Mellanöstern: ett självmordsattentat i närheten av Tel Aviv och ett i bosättningen Ariel. Troligen fyra döda. Sannolikt Hamas och al-Aqsas hämnd för det dödande Israel nyligen genomförde i Nablus.

Facit är, cyniskt uttryckt, normalt. Under den andra intifadan, inledd för snart tre år sedan, har cirka 3 000 dödats. Ungefär tre offer per dag. De överlägset flesta palestinier.

Rutinartat kommer frågan att ställas: Betyder de senaste attentaten att vapenstilleståndet, utfärdat i juni, slagits sönder? Och följer av det att den så kallade fredsplanen blivit överspelad?

Israeliska och palestinska kommentarer till attentaten ger inga svar, de repeterar bara eviga fraser. Ariel Sharon kräver ännu en gång total avväpning av dem han betecknar som palestinska terrorister. Muhammed Dahlan, palestiniernas säkerhetschef, anklagar israelerna för att provocera motattacker, främst genom bombningarna i Libanon.

Både Israels högerregering och Abu Mazens palestinska myndighet vill lämna sina bidrag till stormakternas färdplan för fred. Fast deras motiv skiljer sig.

Sharon vill, som Hussein Agha och Robert Malley skriver i New York Review of Books, inte ha en självständig palestinsk stat. Han eftersträvar en ministat, helst utan all verklig makt och avskuren från kontakt med omvärlden: ”En gåva till israelerna, inte till palestinierna.”

Ger inte upp bosättningar

Sharon är dock inte beredd att, som färdplanen kräver, ge upp bosättningar. I varje fall inte de betydelsefulla. Han låter bygga en mur (Israels krisekonomi måste betala tio miljoner kronor per murkilometer) som ytterligare urgröper det palestinska territoriet och som, knappast av en händelse, passerar Ariel. Platsen för ett av gårdagens attentat.

Abu Mazen, stödd av den hårdföre Dahlan, bekämpar aktivt palestinsk extremism och terrorism, både med repressiva metoder och förhandlingar. Hamas, Jihad och al-Aqsa har för en period lagt ner vapnen, bland annat av det skälet att Abu Mazen förmått israelerna att frige 360 fångar, möjligen också för att testa Israels två svaga strategiska punkter: de interna politiska konflikterna och det alltmer villkorade stödet från USA.

Fredsrörelsen undergrävs

Terrorattacker integrerar den israeliska opinionen och undergräver den redan svaga fredsrörelsen. Självmordsdåden står i vägen för den numera urskiljbara USA-kritiken mot Sharon-regeringen. USA-administrationen har om än försiktigt distanserat sig såväl från Israels bombningar av Libanon, dess konstruktion av muren som från bosättningspolitiken. Unge Bush skulle som pappa Bush kunna hota med att dra in delar av det frikostiga ekonomiska stödet om Israel avviker från fredsplanen.

Palestinierna kan därmed ha en del att vinna på renodlad förhandlingspolitik. Bland annat av det skälet var gårdagens attentat förhoppningsvis olyckliga undantag.

OS