ÅSIKT

Segregationen måste brytas NU

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: AFTONBLADET
Invandrare som grupp har fortfarande svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Sysselsättningsgraden bland invandrare är bara 60 procent, mot 76 procent för infödda svenskar. Människor ska inte behöva gömma sin identitet för att få ett jobb.

20 AUGUSTI 2003. I slutet av juli skrev Financial Times att Sverige är sämst i västvärlden på att ta till vara invandrarnas arbetskraft. Påståendet kan ifrågasättas. Att USA och Kanada har betydligt fler utrikesfödda i arbetskraften än länderna i Europa, däribland Sverige, är inget nytt. De är av tradition stora invandrarländer med lång erfarenhet av det mångkulturella samhället. Deras invandring handlar till största delen om arbetskraftsinvandring medan Sverige de senaste decennierna har tagit emot människor av humanitära skäl.

Jobben försvann

1990-talets djupa ekonomiska kris innebar dessutom att hundratusentals jobb försvann från den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt kom stora flyktingströmmar från det forna Jugoslavien.

Ändå går det inte att komma ifrån att det finns strukturella problem, exempelvis diskriminering, på den svenska arbetsmarknaden. Sysselsättningen bland utrikesfödda har visserligen ökat på senare tid men ännu är sysselsättningsgraden bland invandrare bara 60 procent mot 76 procent för infödda svenskar. Också andra generationens invandrare, det vill säga svenskfödda barn till invandrare, har svårt att få fäste på arbetsmarknaden, vilket är synnerligen alarmerande.

Personer från Norden och norra Europa har lättare att få jobb än personer från Afrika och Mellanöstern. Statistiken speglar på ett kusligt sätt en rasistisk verklighetsuppfattning, där "den vite mannens" överhöghet gäller.

Integrationen föll bort

I dag håller studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, konferens i Tylösand på temat Mångfald och integration - framtidens konkurrensfaktorer. Initiativtagare är företagsledaren Carl Bennet. Tungviktare från näringsliv, politik och myndigheter är representerade. Enligt arrangörerna är det rekord i antalet anmälningar.

Det är glädjande. Integrationsfrågan blev det senaste valets huvudfråga. Regeringen lovade därefter att ha den som högsta prioritet. Tyvärr har inte så mycket hänt hittills. Till Tylösand kommer nu statsminister Göran Persson, arbetslivsminister Hans Karlsson och integrationsminister Mona Sahlin. Förhoppningvis får de många goda uppslag från arbetsmarknadens olika företrädare som de kan omvandla till politiska förslag att lägga på regeringskonferensen på samma tema nästa vecka.

Arbetslivet är nyckeln till en väl fungerande integration. Av både humanitära och ekonomiska skäl är det ett vansinnigt slöseri att utestänga arbetsföra människor från att göra rätt för sig. Vi behöver fler människor i arbete framöver som kan försörja den stora pensionsgenerationen. Många verksamheter inom offentlig sektor har redan i dag svårt att rekrytera folk. Det är hög tid att bryta segregationen och låta det mångkulturella Sverige avspegla sig i ett modernt och framtidsinriktat arbetsliv. HK