ÅSIKT

EU ömsar skinn

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

22 AUGUSTI 2003. Silvio Berlusconi kommer inte att få sin vilja igenom när det gäller tidsplanen för EU:s regeringskonferens. Det framkom under gårdagens riksdagsutfrågning om framtidskonventet.

Berlusconi vill stressa fram en ny grundlag för EU. Helst ska den vara klar redan i december. Det skulle vara en historisk fjäder i hatten för det italienska ordförandeskapet. Men Italien står ensamt. Utrikesminister Anna Lindh var mycket tydlig på den punkten.

Medlemsstaterna vill ha mer tid

De andra länderna vill ha mer tid på sig. De nationella parlamenten måste få säga sitt. Medlemsstaterna måste ha god tid för förhandlingarna.

Det betyder också att EU:s nya medlemsstater hinner få ett ord med i laget. Högst rimligt. Även de ska leva med den nya grundlagen.

I sak framkom få nya saker under gårdagens utfrågning. Frågor och svar grottade ner sig i detaljer. Kanske inte det bästa sättet att skapa engagemang kring EU:s framtidsfrågor.

Men mellan alla paragrafer och artiklar pekade gårdagens debatt på något mycket viktigt, något som i grunden borde förändra den pågående svenska debatten om EMU.

EU är på väg att ömsa skinn.

Först utvidgningen: i maj nästa år får EU tio nya medlemmar. Sedan konstitutionen: den har många brister, men det är alldeles uppenbart att med den tar EU ännu ett steg mot ökad integration och samverkan. Fler frågor kommer i framtiden att beslutas med kvalificerad majoritet. Europaparlamentet får ytterligare beslutsbefogenhet.

Ökad öppenhet

Dessutom ökar öppenheten, mycket tack vare Sveriges insatser i konvent och ministerråd. Anna Lindh betonade den saken i går. När regeringskonferensen inleds i höst kommer regeringen att driva tre frågor: miljö, jämställdhet och öppenhet.

Många, många problem återstår innan EU blir medborgarnas union, och på några punkter är konventets förslag till och med en tillbakagång, men det är också uppenbart att delar av det demokratiska underskottet försvinner om grunddragen i konventets förslag går igenom.

I det läget verkar de svenska väljarna stå redo att rösta nej till ett svenskt deltagande i EMU:s tredje steg. Vårt land är på väg att säga nej tack, vi vill inte vara med fullt ut när det nya Europa ska konstrueras. Vi vill att ni andra tar de eventuella risker som finns med dessa projekt. Sen kanske vi ansluter oss.

EU är ingen konstant

I den svenska debatten om EMU får man ofta intrycket att EU är en konstant, något oföränderligt (och ont om man lyssnar till miljö- och vänsterpartisterna). Samtidigt pågår förändringarna mitt framför ögonen på oss.

Det borde vara grundfrågan i höstens folkomröstning. Vill vi vara med på allvar när det nya Europa skapas?

JB