ÅSIKT

Vattenfall måste få ett tydligare uppdrag

Foto: JOACHIM LUNDGREN
Statliga Vattenfall använder vinsterna från kraftverken i Sverige till riskfyllda satsningar i Tyskland, som här i dotterbolagets kolkraftverk i Horno. Regeringen bör se till att bolaget satsar mer på förnybar energi och hushållning av elen i Sverige.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Reaktorn i Barsebäck drevs med sämre säkerhetsmarginaler än normalt under mer än två månader. Nu ska åklagaren granska ledningens slarv och Kärnkraftsinspektionens agerande.

När problemen med vattenflödet till reaktorn upptäcktes stod Sverige inför en vinter med höga priser och risk för elbrist. Att stänga kraftverket hade kostat ägaren Vattenfall miljonbelopp.

Elförsörjningen blir problematisk även den kommande vintern. Fortfarande är det ont om vatten i kraftverkens magasin. För varje år närmar vi oss dessutom taket för den förbrukning som systemet klarar av. Vi har blivit alltmer beroende av att de åldrande kärnkraftverken fungerar.

Nu har Svenska Kraftnät upphandlat reservkraft för att klara kalla dagar denna vinter. Enligt ett nytt riksdagsbeslut måste kraftbolagen stegvis installera elmätare som gör det enklare att spara energi.

Dessa åtgärder löser dock inte ett grundläggande problem med avregleringen av elmarknaden. Vem ska se till att elkraften räcker på sikt? De tre eljättar som dominerar den svenska marknaden gör rekordvinster när elpriserna är höga. Varför ska de satsa mer på hushållning eller på ny elproduktion?

”Vi ska jobba för att det inte ska bli energibrist”, lovade näringsminister Leif Pagrotsky när han i veckan besökte Bravikens pappersbruk utanför Norrköping.

Han borde börja med nya direktiv till regeringens representant i Vattenfalls styrelse.

Känsligt system

Staten bör använda sitt ägande av Vattenfall för att se till att omställningen av energisystemet äntligen får fart. Händelsen i Barsebäck visar hur känsligt dagens system är. Vad sker med den elintensiva industrin om Statens kärnkraftsinspektion upptäcker systematiska fel som påverkar flera kärnkraftverk, och de måste stängas av samtidigt mitt under vintern?

Kan leda till stora kostnader

Vattenfall bör samarbeta mer med sina kunder för effektivare elanvändning och se till att idéerna från den tidigare satsningen Uppdrag 2000 omsätts i praktiken. Det stora kunnandet inom företaget bör användas till att bygga nya kraftvärmeverk och utveckla förnybar el i Sverige. Den nuvarande ledningens riskfyllda satsningar på kol och kärnkraft i Tyskland och Polen kan i stället leda till stora kostnader.

Tydligare regler behövs

Det behövs också tydligare regler för hela elmarknaden. Leif Pagrotsky bör driva på inom EU för tuffare krav om effektivare elanvändning och säkrare försörjning. Kraftbolagen måste bygga reservkraftverk och träffa fler avtal med sina kunder som minskar risken för störningar av elsystemet.

Både miljön och den elintensiva industrin behöver mer energipolitik, inte mindre.

ME