ÅSIKT

För dåliga svar från nej-sidan

Foto: HANNA TELEMAN
GLIDER UNDAN I går debatterade partiledarna eurons fördelar och nackdelar. Fortfarande ger inte Maud Olofsson, Peter Eriksson och Ulla Hoffmann trovärdiga svar om vad som händer vid ett nej.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Gårdagens EMU-debatt i Sveriges Television gav få nya besked till de tittare som ännu inte bestämt sig. Gamla positioner upprepades. Åter handlade det mer om ekonomi än om hur det nya Europa ska byggas när EU växer.

Väljarna har rätt att veta effekterna av både ja och nej

”EMU är ett ekonomiskt projekt”, inledde Maud Olofsson, som om centerpartiet inte var medvetet om eurons betydelse för EU:s politiska samarbete. Nej-partierna koncentrerade sig på att måla upp risker av ett ja och talade inte om sina visioner av framtidens Europa. Ja-sidan hamnade åter i en diskussion om vem som har rätt om ekonomin, trots försök av Göran Persson och Bo Lundgren att lyfta fram Sveriges roll i en union som snart omfattar nästan alla våra grannländer.

Tystnaden om framtidens Europa är en av två allvarliga brister i debatten inför folkomröstningen. Den andra är att effekterna av ett nej diskuteras så lite. Vad händer med jobben, räntan och inflytandet om opinionsmätningarna står sig på valdagen?

I lördags presenterade miljöpartiet till sist ”20 raka svar på vad ett nej till EMU:s tredje steg betyder”. Så raka var de nu inte. De gröna blandar sina tidigare argument mot euron med förhoppningar om inrikespolitiken efter folkomröstningen.

Samma mönster upprepades i Agendas tv-debatt. Maud Olofsson marknadsförde centerns politik för småföretagen i stället för att svara på hur valutariskerna ska hanteras vid ett nej.

Euron kärna i samarbetet

Göran Perssons fråga om Sveriges inflytande utanför EMU:s tredje steg försökte centerledaren och

vänsterpartiets Ulla Hoffmann besvara med att citera en undersökning om hur Sverige lyckats hittills. Det är något helt annat än vad som händer i framtidens union med 25 medlemmar, där samarbetet fördjupas med euron som kärna.

Avstår från saklig diskussion

Väljarna är kloka nog att göra sina egna bedömningar. För att kunna göra det har de rätt att veta effekterna både av ja och nej. Naturligtvis har de olika sidorna skilda uppfattningar. Det beklagliga är att nej-sidan fortfarande avstår från att gå in i en saklig diskussion om konsekvenserna av att stå utanför euron.

Hur vill nej-partierna motverka spekulation mot kronan och räntan vid en ekonomisk kris?

Hur påverkas Sveriges inflytande i en union med 25 medlemmar, om vi inte deltar i ett av kärnprojekten?

På vilket sätt bidrar vi till att balansera dollarns världsdominans genom att avstå från Europas gemensamma valuta?

Även efter gårdagens debatt står dessa frågor utan svar, liksom många andra. Nej-sidan måste ge besked före 14 september.

ME

ARTIKELN HANDLAR OM