ÅSIKT

Svensk vänster ett sorgligt undantag

Foto: ULF HÖJER
UDDA INSTÄLLNING Vänsterpartiets Ulla Hoffmann är en av frontfigurerna i nejkampanjen mot euron. I Europa framstår vänsterpartiets negativa inställning till en europeisk valuta som klart udda.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

EU måste stärkas, inte försvagas, för att kunna bekämpa auktoritära politiker som Berlusconi och för att kunna stå mot USA:s utpressning, sa Gian Giacomo Migno, en av den italienska vänsterns frontfigurer när ledarsidans Olle Svenning intervjuade honom nyligen.

I Europa är socialdemokrater, miljöpartister, vänsterpartister och fackföreningar för EU och euron.

Han avfärdade den svenska vänsterns anti-europeiska hållning och menade att den borde inse de nationella demokratiernas begränsade räckvidd. ”Europa måste bygga en egen demokrati”, slog Gian Giacomo Migno fast.

Udda i europeiskt perspektiv

Ur europeiskt perspektiv är väns-terpartiets liksom svenska miljöpartiets negativa hållning till EU och euron klart udda. Både bland EU-medlemmarna och bland kandidatländerna är socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister i huvudsak för det europeiska projektet.

Svenska vänsterpartiet har i EMU-kampanjen felaktigt hävdat att bara två vänsterpartier i Europa är för euron. Uppgiften bygger på situationen för fem år sedan. I dag är betydligt fler vänsterpartier för både EU och euron. Det framkommer av en granskning som SVT:s EMU-webb har gjort. I den grupp som vänsterpartiet tillhör i Europaparlamentet är sju partier för och fyra emot euron. Danska Socialistisk folkeparti är dessutom på väg att svänga från nej till ja.

Av 30 socialdemokratiska partier i EU och kandidatländerna är 29 för. De svenska, engelska och danska socialdemokraterna är splittrade men det är bara socialdemokratin på Malta som har tagit ställning mot EU och euron.

Tio av tolv gröna partier inom EU är för euron.

Den europeiska fackföreningsrörelsen ser EU/EMU som ett sätt att hävda en socialt rättfärdig politik gentemot det globala kapitalet. Den europeiska sociala modellen är hotad av en allt aggressivare kapitalism, därför behövs starka politiska institutioner som EU och EMU, hävdade Europafackets ledare John Monks när ledarsidans Jesper Bengtsson intervjuade honom i somras.

I Sverige har radikalitet kommit att bli detsamma som EU-negativitet. Det är sorgligt och riskerar att göra vänstern politiskt impotent i en tid av globalisering och amerikansk överhöghet.

Radikalt ja till euron är logiskt

”Den nationella vägen till väns-terns mål blir alltmer illusorisk. Ett fasthållande vid nejlinjen mot EU och EMU har därför för mig alltmer kommit att framstå som en omöjlig väg”, skrev Kenneth Kvist, f d partisekreterare för vänsterpartiet i Dagens Nyheter i lördags.

Runtom i Europa hoppas socialdemokrater, vänsterpartister, gröna och fackföreningsaktiva på ett svenskt ja till euron. Sverige behövs i formandet av ett socialt och fredligt Europa, menar de.

De svenska vänsterpartisterna Kenneth Kvist, Lennart Värmby och Per Sundgren driver nu ett radikalt ja till euron. Det är logiskt. En modern vänster inser att kampen måste föras även på övernationell, europeisk nivå.

HK

ARTIKELN HANDLAR OM