ÅSIKT

Alla är förlorare i årets budget

Inga konkreta besked om det viktigaste: ohälsan och arbetslösheten

Foto: ERIC ROXFELT
Budgeten är mager Ser man till resultatet för landet och medborgarna i stället för att sortera oss som skattebetalare, villaägare, företagare eller något annat särintresse, är vi mest förlorare allesammans.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det finns inte skäl att utropa vare sig vinnare eller förlorare. Budgeten är mager. För de flesta blir effekterna små, både de bra och de dåliga.

Ser man till resultatet för landet och medborgarna i stället för att sortera oss som skattebetalare, villaägare, företagare eller något annat särintresse, är vi mest förlorare allesammans. Anledningen är bristen på offensiva insatser som snabbt kan bidra till att få igång ekonomin och bromsa arbetslösheten.

Svaren lyser med sin frånvaro

Av vad som hittills presenterats finns inga konkreta besked på politikens två viktigaste områden: ohälsan och arbetslösheten. Varför?

Ams måste få ökade anslag för att bättre klara matchningen av jobb och arbetssökande. Det gäller framför allt de unga som behöver hjälp av erfarna förmedlare för att hitta de jobb och praktikplatser som trots allt finns. Det gäller invandrarna som nu måste utbildas och slussas in på arbetsmarknaden för att bli den resurs vi behöver när konjunkturen tar fart.

Åtgärderna mot ohälsan och hur sjukersättningen ska hanteras och betalas råder det stor osäkerhet om. Ska ”provisoriet” den tredje sjuklöneveckan bestå? Ska parterna, arbetsgivare och fack, ta ökat ansvar och förhandla fram avtal i stället för den statliga sjukförsäkringen? Det vore principiellt olyckligt att rycka ut sjukförsäkringen ur socialförsäkringssystemet, men alla svar lyser ännu med sin frånvaro.

Ingen större seger

Miljöpartiet vill gärna utmåla sig som vinnare för att skatteväxlingen blev 2 miljarder i år och ska bli tre nästa år. Det är ingen större seger. Regeringen vill också skatteväxla, höja energiskatterna och sänka skatten på arbete. Principen är riktig och målsättningen bra.

Årets uppgörelse visar dock hur svårt det är att lägga fast löften och samtidigt sätta tak för utgifterna flera år i förväg. När konjunkturen ändras blir det ofta fel åtgärd vid fel tidpunkt. Att höja energiskatterna i år i lågkonjunktur är fel åtgärd. Skattesänkningen på 200 kronor per år för alla slår ojämnt och kompenserar knappast till exempel villaägarna.

Slopad arvsskatt mellan makar, sänkt förmögenhetsskatt för pressade villaägare är bra – men höjda inkomstskatter inte alls bra, regeringen har ju lovat sänka skatterna.

En defensiv kompromiss

Att infria löftet om friår i hela landet 2005 är också fel åtgärd. Pengarna behövs bättre till annat, och hur konjunkturen ser ut 2005 vet ingen. Men självklart är det samtidigt ”rätt” att infria gamla löften?

Årets budget är ett nytt bevis för att budgetprocessens regler inte är bra. Normer behövs men de behöver ändras. Budgeten är också ett bevis på att samarbetspartierna inte är beredda att bidra till den offensiva närings- och tillväxtpolitik Sverige så väl behöver. Budgeten är en defensiv kompromiss.

LA