ÅSIKT

Avgörande WTO-möte

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

I dag startar världshandelsorganisationen WTO:s möte i Cancún, Mexiko.

Sedan WTO:s medlemsstater för två år sedan enades om att inleda förhandlingar om en ny världshandelsordning har det diplomatiska spelet gått knackigt. Få framsteg på jordbruksområdet. Låsta positioner om ett nytt investeringsavtal.

Därför var det en välkommen framgång när WTO förra lördagen enades om att öka de fattiga ländernas tillgång till billiga läkemedel. Beslutet innebär att de fattiga länder som inte själva har möjlighet att tillverka billiga kopior på patentskyddade mediciner, till exempel bromsmediciner mot aids, får rätt att importera dem från länder som Brasilien och Indien.

Subventionerna måste bort

På andra områden ser det mörkare ut. Sedan WTO-mötet i Doha för två år sedan har USA höjt sina subventioner av jordbruket med 70 procent, vilket slår hårt mot produktionen i fattigare länder. USA motsätter sig också att de fattigaste länderna genom ett undantag från frihandelsreglerna tillåts skydda sina jordbrukssektorer.

Samtidigt ger USA, trots höjningen, lägre subventioner än EU. Den jordbruksreform européerna beslutade om i somras minskar visserligen det direkta produktionsstödet. Men andra viktiga frågor, som de omfattande exportstöden och u-ländernas tillgång till den rika världens marknader, återstår att lösa.

Vid mötet i Cancún måste det till en tidsplan om en snar utfasning av exportstöd och subventioner. Det är nödvändigt om WTO ska kunna minska orättvisorna i handeln med jordbruksprodukter.

Den tredje frågan handlar om ett nytt investeringsavtal. Här står WTO inför ett avgörande. USA och EU pressar de fattiga länderna för att de ska gå med på att inleda förhandlingar. Problemet är att ett avtal sannolikt skulle göra det svårare för de fattiga länderna att reglera utländska investeringar. Det skulle i sin tur minska deras möjlighet att gynna det egna landets industri eller tjänstesektor. Till exempel för att skydda miljön eller ta sociala hänsyn.

USA och EU lyssnar inte

Människorättsorganisationer över hela världen kräver nu att WTO väntar med investeringsavtalet. Först måste WTO demokratisera sina arbetsformer. Sedan måste det göras klart att basservicesektorer som hälsa, vatten, utbildning och energi undantas från avregleringarna inom ett nytt investeringsavtal. Först därefter bör WTO inleda förhandlingar.

Det borde vara ett högst rimligt krav för den som säger sig värna utvecklingen i tredje världen. Tyvärr finns det just nu inget som tyder på att USA och EU kommer att lyssna på kritiken.

JB