ÅSIKT

Världen går att förändra

Foto: JONAS BILBERG
Tusentals människor samlades till minnehögtid för Anna Lindh på Sergels torg i Stockholm i går. Hennes värderingar måste genomsyra det politiska vardagsarbete som måste fortsätta. Anna Lindh hade modet och tron på att världen går att förändra.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Över hela Sverige hedras minnet av Anna Lindh. Gårdagskvällens manifestationer blev en mäktig samling mot våldet och för demokratin. Många lämnar personliga hälsningar i de blomsterhav som fortsätter att växa.

Anna Lindh väckte starka känslor också under sin politiska gärning. Hon drevs av starka värderingar, en tydlig känsla för rätt och fel, och förenade modet att ta strid med förmågan att nå resultat.

En förkämpe

Arbetet för kurdernas rättigheter är ett exempel. Utrikesministern bidrog till de reformer som Turkiet nu genomför, samtidigt som hon fortsatte att kritisera bristerna. Hennes engagemang för de mänskliga rättigheterna yttrade sig på många sätt, från stödet till oppositionen i Vitryssland till kritiken av Rysslands krig i Tjetjenien och Kinas brist på demokrati. Hennes skarpa uttalanden om Israels övergrepp i de palestinska områdena ledde till ilskna motreaktioner från regeringen Sharon.

Anna Lindh försvarade den internationella rättsordningen och ett starkt FN. I säkerhetspolitiken slog hon vakt om den svenska alliansfriheten och var en stark motståndare till ett Natomedlemskap.

”Vi har förlorat en stor europé”, kommenterade Tysklands utrikesminister Joschka Fischer hennes bortgång. Under det svenska EU-ordförandeskapet spelade Anna Lindh en avgörande roll för att förhandlingarna om utvidgningen blev en framgång. Hon trodde på Europasamarbetet som ett värn för freden och demokratin. Hennes insatser för freden i Makedonien bidrog till att hindra ett förödande inbördeskrig.

Vann EU:s respekt

Anna Lindhs internationella engagemang präglade också hennes fyra år som miljöminister. Hon vann gradvis de andra EU-ländernas respekt och nådde framgångar i en rad viktiga frågor, som arbetet mot försurningen och farliga kemikalier. På hemmaplan förnyade hon arbetet för hållbar utveckling, bland annat genom den miljöbalk som bär hennes signatur.

Hon återkom ofta till Olof Palme, som betydde mycket för henne. ”Vi talade för lite om Olofs politiska arbete under åren efter mordet”, sa hon och menade att sorgen länge var så smärtsam att hon och andra ledande politiker inte ville använda Palme i debatten. I efterhand beklagade hon att nya generationer visste för litet om Olof Palmes politiska arbete, och började medvetet citera honom i sina tal.

Sprid hennes värderingar

Våldet mot Anna Lindh träffar alla som mötte henne, oavsett om det var via tv-bilder och tidningsartiklar eller i en nära daglig kontakt. Sorgen måste få ha sin tid. För många kommer den aldrig att försvinna.

Låt ändå Anna Lindhs värderingar och gärning vara en viktig del av det politiska vardagsliv som så småningom måste börja på nytt. Tala om Anna Lindhs arbete, med samma öppenhet och tydlighet som präglade henne själv. Om hennes tro att politik är viktigt, att världen går att förändra.

ME