ÅSIKT

Rösta!

Foto: LOTTE FERNVALL
MANIFESTATION Anna Lindh slogs för rätten att ha en åsikt. Låt dagens val bli en manifestation för den politiska demokratin.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Mordet på utrikesminister Anna Lindh ändrade i ett slag förutsättningarna för EMU-folkomröstningen. Kampanjerna från båda sidor ställdes in. I stället kom det politiska samtalet att handla om demokratin. Partiledarna beslutade i fullständig enighet att folkomröstningen skulle ske som det var tänkt. Denna söndag i september ska svenska folket få säga sitt om euron och det europeiska projektet.

Låt folkomröstningen bli en manifestation för den politiska demokratin.

Borde aldrig ägt rum

Partiledarnas beslut att genomföra folkomröstningen var det enda rätta. Helst skulle man önska att folkomröstningskampanjen aldrig hade ägt rum. Den parlamentariska demokratin borde ha kunnat hantera frågan. Men nu är det som det är och att skjuta på folkomröstningen hade inte hjälpt. Misstanken att medborgare röstar av andra skäl än sakfrågan skulle ändå uppstå för överskådlig framtid.

Alla partiföreträdare har uttalat sin respekt för folkomröstningsresultatet.

Det är omöjligt att veta vilken sida som eventuellt gynnas av det stämningsläge som råder i landet efter mordet på Anna Lindh. Å ena sidan förlorade ja-sidan sin chans att spurta mot slutet av valrörelsen. Å andra sidan kan känslan av samling leda till att osäkra nu bestämmer sig för att rösta som statsministern. Å ena sidan kan partilojaliteten leda till en ja-seger, å andra sidan kan känslan av rädsla och otrygghet leda till nej-seger.

Det är meningslöst att sia. Folkomröstningsresultatet kan aldrig betraktas som heltigenom ”riktigt” oavsett vilken sida som segrar. Ändå är det denna beslutsordning som valts. Resultatet av dagens folkomröstning måste gälla.

Gamla bredvid unga

”Vänner, medmänniskor, tack för att ni är här. Tack för att ni ställer er på demokratins sida mot våldet”, sa statsminister Göran Persson vid minnesstunden för Anna Lindh i fredags kväll.

Femtiotusen människor på Sergels torg i huvudstaden, tiotusentals på torg runtom i Sverige.

Gamla bredvid unga, moderater bredvid vänsterpartister, svenskfödda bredvid invandrare. Köerna till kondoleansböckerna tar aldrig slut. Högarna av rosor blir allt större. Hela Sverige vill hedra sin utrikesminister.

Slogs för demokratin

Förhoppningsvis leder det stora engagemanget till ett högt valdeltagande.

Anna Lindh om någon slogs för demokratin, för rätten att ha en åsikt och uttrycka sin mening. Hon trodde på politikens möjligheter. Hon bevarade alltid optimismen, också i de mörkaste stunder.

Sorgen har sin tid och den kommer att ta tid den här gången. Men sorgen får inte leda till uppgivenhet. Låt dagens val bli en manifestation för den politiska demokratin – för det trotsiga hoppet om att samhället skapar vi tillsammans.

Rösta!

HK