ÅSIKT

Tystna inte om Europa

EU:s framtidsfrågor kräver ett aktivt svenskt deltagande

Foto: MATS STRAND
”Regeringen har inte stöd för sin utrikespolitik”, sa miljöpartiets Maria Wetterstrand på söndagskvällen. Men under det kommande årets Europadebatt måste partiet inta en aktiv hållning för att värna unionens radikala dimensioner.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Stärkta av segern i EMU-valet siktar nej-sidan på nya politiska strider.

– Regeringen har inte stöd för sin utrikespolitik, sa miljöpartiets Maria Wetterstrand på söndagskvällen.

Andra debattörer talar redan om en ny folkomröstning om EU:s nya grundlag, som ska förhandlas fram under det kommande årets regeringskonferens.

Försöker driva s på reträtt

Det antyder ett nytt tonläge i svensk EU-debatt. På grund av de starka konflikterna inom socialdemokratin och den starkt EU-kritiska opinionen har regeringspartiet redan tidigare tvekat att med full kraft ge sig in i Europasamarbetet. Nu vill nej-sidan driva socialdemokratin ytterligare på reträtt i EU-frågan.

Det är egentligen en rätt märklig slutsats. De flesta är i dag överens om att vissa politiska områden kräver överstatlighet för att vara effektiva. Maria Wetterstrand brukar själv nämna miljöfrågan som exempel.

Det är en bra början. Då har även miljöpartiet i praktiken accepterat EU. Då har man sagt att Sverige måste ge sig in i strukturerna och bidra med argument, goda exempel och röststyrka.

Självklart kan inte samarbetet stanna vid miljöfrågorna. På område efter område är den nationella politiken otillräcklig för den som vill att politiska beslut ska leda till konkreta resultat.

Det krävs ett mått av överstatlighet inom exempelvis transportpolitiken, konkurrensfrågorna, kampen mot den gränsöverskridande brottsligheten och arbetet mot den sociala dumpningen, som tvingar enskilda länder att sänka sin sociala standard för att konkurrera om investeringar.

Behovet av överstatlighet gäller även för utrikespolitiken. Anna Lindh visade tydligare än någon annan att svensk utrikespolitik blir starkare av att Sveriges röst hörs även inom EU.

Värna de radikala delarna

Det kommande årets debatt om grundlagen är viktig för EU:s möjligheter att ta sig an dessa frågor. I det läget borde det vara en tvingande plikt även för vänstern och miljöpartiet att finnas med som en aktiv partner för att värna unionens radikala dimension. De sociala frågorna, miljön och jämställdheten. Men också för att sätta stopp för en del märkligheter. Under regeringskonferensen kommer exempelvis frågan om gemensamma försvarsförpliktelser upp. Där borde Sverige tydligt markera att EU ska förbli ett icke-militaristiskt samarbete.

Europa står inför en rad avgörande frågor och det vore förödande om söndagens nej till myntet leder till en mer passiv hållning även i andra delar av det europeiska samarbetet.

JB