ÅSIKT

Mycket snack – och lite verkstad

Foto: PETER KJELLERÅS
Årets budgetproposition innehåller för första gången en egen bilaga om jämställdheten med siffror och analyser av villkoren för kvinnor och män. Bilagan kan bli ett redskap för förändring.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Att ställa upp mål och sedan låta det politiska maskineriet arbeta för att uppfylla dem har varit Göran Perssons favoritgrepp som statsminister. Vi har fått ett mål för den öppna arbetslösheten, ett sysselsättningsmål, och en målsättning att halvera sjukfrånvaron och socialbidragsberoendet.

Dessvärre fungerar metoden inte alltid, det visar om inte annat gårdagens budgetproposition. På punkt efter punkt tvingas regeringen konstatera att målen blir svåra eller omöjliga att nå. Den öppna arbetslösheten blir betydligt högre än fyra procent, sysselsättningsgraden under åttio procent och socialbidragen kommer inte att halveras.

För att vända den skenande ohälsan i arbetslivet behövs ett system med ekonomiska drivkrafter för att förbättra arbetsmiljö och rehabilitering. Det kommer, men inte nu.

Politiska mål innebär att effekterna av regeringens politik kan utvärderas. Misslyckanden blir synliga. I den meningen är de många missade målsättningarna också ett verktyg. Men bara om de leder till praktisk handling.

Efter Göran Perssons regeringsdeklaration i förra veckan kom gårdagens budgetdebatt att handla mycket om tillväxten. Bosse Ringholm lovade kraftfulla insatser för att förbättra den svenska ekonomins möjligheter att växa.

Tillväxt är grundförutsättningen för ett utvecklat välfärdssystem. Det kommer att kräva konkreta, och ibland kontroversiella, politiska insatser. Tillväxtpolitiken får inte förvandlas till ännu ett vackert men missat mål.

Årets budgetproposition innehåller också för första gången en egen bilaga om jämställdheten med siffror och analyser av villkoren för kvinnor och män.

Jämfört med män har kvinnor lägre lön, arbetar oftare deltid, är oftare sjukskrivna och gör en större del av det oavlönade arbetet. Eftersom kvinnor har lägre lön och oftare arbetar deltid har de dessutom lägre sjukpenning, a-kassa och pension.

Förväntade resultat. Ändå kan jämställdhetsbilagan bli ett redskap för förändring.

Sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde 1994 har jämställdheten stått högt på dagordningen. Inte minst genom Mona Sahlins och Margareta Winbergs arbete har genusperspektivet långsamt arbetats in i regeringskansliet.

Om regeringen är uthållig i arbetet med jämställdhetsbokslut får man en möjlighet att följa upp politikens effekter i vardagen. Det ställer krav, på samma sätt som politiska målsättningar ska göra.

Om framtida regeringar nu inte nöjer sig med att konstatera att man inte heller nått målet att öka jämställdheten.

IP