ÅSIKT

Visst behövs du, Wallström

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: ROBERT JOHANSSON
UPPSKATTAD Margot Wallström är en självklar kandidat som ny svensk utrikesminister.

Statsminister Göran Perssons regeringsförklaring var offensiv. Det är hög tid för en modern och kraftfull tillväxtpolitik som förmår ta in den nya tidens utmaningar: integrationsfrågan, ohälsan, globaliseringen och miljöproblemen.

En regeringsombildning stundar. Som alltid när det gäller personutnämningar är det bara Göran Persson som vet hur det till slut blir.

Förlusten av utrikesminister Anna Lindh är stor. Persson har antytt att den som ska bli ny utrikesminister bör vara väl förankrad i socialdemokratin, kunna både inrikes- och utrikespolitik och dessutom vara språkkunnig. Till detta bör läggas att den svenska linjen med alliansfriheten som ledstjärna bör fullföljas. Margot Wallström är en självklar kandidat. Hon har en gedigen bakgrund i svensk politik med många år som minister. Hon har som EU-kommissionär fått ett stort kontaktnät i europeisk och internationell politik. Wallström är också förankrad i den svenska folkrörelsekulturen och röner stor uppskattning både inom och utanför arbetarrörelsen.
Margot Wallström har en gedigen bakgrund i svensk politik med många år som minister.

Göran Persson måste garantera en jämn könsfördelning i sin nya regering. I dag är tolv män och nio kvinnor statsråd. Den nya regeringen bör också ha ministrar med invandrarbakgrund. Aftonbladet har länge drivit att Nalin Pekgul, ordförande för s-kvinnor, bör bli minister. Luciano Astudillo är också en tänkbar kandidat.

Inte mycket har hänt

Formandet av regeringen handlar inte bara om person utan också om politik. När superdepartementet skapades för närings- och arbetsmarknadspolitiken var det en signal om kraftsamling. Tyvärr har inte mycket hänt på näringspolitikens område, varken då departementschefen hette Björn Rosengren eller nu när han heter Leif Pagrotsky. Kanske är konstruktionen i sig fel? Superdepartementet har snarare lett till en försvagning än en förstärkning av näringspolitiken.

Offensiv tillväxtpolitik

Pagrotsky var lyckad som handelsminister. Han behövs även fortsättningsvis i regeringen, men någon annan bör få ansvaret för närings- och tillväxtpolitiken. Varför inte Thomas Östros som kan föra in det viktiga forsknings- och utbildningsperspektivet? Näringsdepartementets konstruktion måste förändras och den nya näringsministern få resurser för en offensiv tillväxtpolitik.

Två av valrörelsens stora frågor – ohälsan och integrationen – har ännu inte omvandlats till praktisk politik. Regeringsombildningen och departementsstrukturen måste visa att dessa frågor har högsta prioritet. Till detta bör också läggas arbetet med det gröna folkhemmet, där mycket återstår att göra. Energifrågorna bör föras över till miljödepartementet.

Aktiv aktör inom EU

Europapolitiken måste stärkas. Hittills har utrikesministern haft EU-politiken samtidigt som samordningsansvaret har legat i statsrådsberedningen. Häri ligger ett konstitutionellt problem. Oavsett hur detta löses bör nu varje statsråd driva Europapolitik inom sina respektive områden. Sverige måste fortsätta att vara en aktiv aktör inom den Europeiska unionen.

HK

ARTIKELN HANDLAR OM