ÅSIKT

Var lika radikal som Bennet (s)

Foto: MAGNUS SANDBERG
går i spetsen Tillsammans med Metalls Göran Johnsson har företagsledaren Carl Bennet gått i spetsen för en bredare svensk tillväxtdebatt.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

25 september 2003. I dag presenterar det socialdemokratiska partiet det kanske tyngsta rådslagsmaterialet inför partiets mellankongress i april nästa år. Temat är tillväxt och materialet är uppdelat på tre rubriker.

Socialdemokratiska medlemmar, studiecirklar och andra ska under vintern diskutera hur samverkan, regional balans och hållbar utveckling kan få det svenska samhället att växa.

Intresset är enormt. Redan innan materialet är presenterat har den socialdemokratiska partiexpeditionen på Sveavägen i Stockholm fått beställningar på 17 000 kopior. Inom arbetarrörelsen finns uppenbarligen ett uppdämt behov av att få diskutera framtiden efter den uppslitande folkomröstningskampanjen.

Förutsättning för samverkan

Tillväxttemat är centralt. Redan i förra veckans regeringsdeklaration slog Göran Persson fast att ekonomisk utveckling också kräver att samhället kan möta en rad andra grundläggande villkor. Det gäller den sociala tryggheten som är en förutsättning för samverkan, men det gäller också den regionala balansen och inte minst omsorgen om miljön.

Större förståelse

Störst uppmärksamhet väckte dock mer dagspolitiska frågor. Formuleringar om företagsbeskattning, regler för småföretag och villkoren i sjukförsäkringen har tolkats som en ny lyhördhet för företagens synpunkter.

En större förståelse för framför allt de mindre företagens villkor behövs utan tvekan inom arbetarrörelsen. Ändå vore det förödande om arbetet inför den socialdemokratiska mellankongressen begränsades till att handla om konkurrensneutrala skatter, arvsregler eller 3:12-regler.

Ingen tillväxtpolitik kan blunda för de grundläggande maktfrågorna i ekonomin. Det handlar om fackföreningarnas roll, om arbetsrätten och om ägarmakten. Kort sagt om villkoren i klassamhället och utanförskapets kostnader.

Den svenska ekonomin lider fortfarande i sviterna efter it-bubblan. Spåren efter direktörernas blinda tro på outsourcing, mager produktion och fusioner plågar alltjämt svensk industri, och miljoner småsparare undrar vart deras besparingar tagit vägen. Ägandet blir allt mer ansiktslöst och många av de viktigaste företagen ägs från utlandet.

Skapa trygghet

Socialdemokratins historiska roll har varit att skapa trygghet och välfärd genom ekonomisk utveckling. I det arbetet har arbetarrörelsen ofta fått skydda marknadsekonomin från dess egna destruktiva krafter.

Att inför en socialdemokratisk partikongress diskutera tillväxten utan att ta sikte på dagens kvartalskapitalism vore att svika den traditionen.

I sitt programarbete måste det socialdemokratiska partiet åtminstone våga vara lika radikalt som företagsledaren Carl Bennet. Tillsammans med Metalls Göran Johnsson har han gått i spetsen för en bredare svensk tillväxtdebatt. IP

IP