ÅSIKT

Mörkt i landet

Samhället har blivit alltmer sårbart och beroende

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Fem miljoner människor utan ström i södra Sverige och Danmark. En samhällsekonomisk förlust på 500 miljoner kronor bara i Sverige, enligt Ekot. Tisdagens strömavbrott var det mest omfattande på tjugo år.

Flera störningar inträffade under mycket kort tid. En reaktor i Oskarshamn stängdes av, det blev problem i ett ställverk i Västsverige, två aggregat i Ringhals kopplades bort. Samtidigt pågick underhåll av kraftledningarna till Polen och Tyskland.

Inget säkert system

Det finns inget energisystem som är helt säkert. Ännu är det för tidigt att veta exakt vad som orsakade kollapsen i tisdags. Debatten efter det omfattande amerikanska strömavbrottet i augusti visar att det tar tid att analysera denna typ av händelser. Däremot är det viktigt att diskutera hur avregleringar och bristande investeringar generellt sett gjort elförsörjningen onödigt känslig för störningar.

Samhället har blivit alltmer sårbart och beroende av säker elförsörjning. På Universitetssjukhuset i Lund stannade respiratorer och ljuset slocknade. Telefonnätet bröt tillfälligt samman i delar av Sydsverige. Människor fångades i hissar och tåg.

”Viktig säkerhetsfråga”

”Min slutsats var att elförsörjningen är den viktigaste säkerhetsfrågan i dag”, säger Åke Pettersson som utrett sårbarheten till Sydsvenska Dagbladet. ”Ingen avancerad verksamhet kan bedrivas utan el.” Åke Pettersson kritiserar att tillsynen av elnätet fortfarande är splittrad.

Elavbrottet skapade stora problem, men det kunde ha varit ännu värre. Vi befinner oss i början av hösten. Vad hade hänt om strömmen gått en kall och mörk januarimorgon?

Vi kan aldrig helt bygga bort risken för störningar. Regeringen har ändå ett politiskt ansvar att föra en politik som minskar riskerna. Det måste finnas tydligare regler för det avreglerade elsystemet, i Sverige liksom i EU.

Bättre tillsyn behövs

Det behövs en fristående och bättre tillsyn, som Åke Pettersson föreslår. Hårdare krav måste ställas på kraftföretagen att investera i extrakapacitet. Staten bör använda sitt ägarinflytande i Vattenfall för att få fart på effektivare elanvändning och förnybar elproduktion som kan ersätta den åldrande kärnkraften. EU:s energipolitik måste lägga större vikt vid en säker elförsörjning. Andra samhällsviktiga system, som telefoni och vattenförsörjning, måste snabbt kunna få reservkraft vid ett avbrott.

Förra veckan höll fackförbundet Seko kongress. Där var kritiken av ogenomtänkta avregleringar ett genomgående tema. Ordföranden Janne Rudén har länge varnat för elsystemets brister. Det är dags att regeringen börjar lyssna.

ME