ÅSIKT

Tryggheten rämnar – reparatörer behövs

Nya sociala ingenjörer måste hitta en robust finansiering och konstruktion.

Foto: PETER CLAESSON
Allt färre svenskar litar på att samhället ska kunna ta hand om dem när de blir gamla eller sjuka.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Hur ska socialdemokratins välfärdssamhälle se ut? Var finns de nya sociala ingenjörer välfärden så väl behöver? Och vad har socialministern gjort sedan 1994?

Revorna i tryggheten blir allt mer synliga trots starka statsfinanser. Färre litar på att de får en bra pension, att sjukvården ska fungera, äldreomsorgen räcka till eller sjukpenningen ge inkomsttrygghet. De unga får inga jobb och inga bostäder. Arbetslösheten växer.

Välfärdsstaten bygger på att vi har full sysselsättning, hög tillväxt och många unga som arbetar.

Just nu är det tvärt om.

Utveckling behövs

Därför måste välfärden prövas och omprövas, utvecklas och struktureras om. Men hur?

Social- och välfärdspolitiken är socialdemokratins kärna. Den måste vara rättvis, stabil och långsiktig, men så är det inte. Sjukförsäkringen har till exempel oupphörligt föränd-rats under 90-talet. Det senaste vallöftet att återställa sjukpenningen till 80 procent har regeringen svikit och skjutit på obestämd framtid.

Regeringens mål om halverad sjukfrånvaro 2008 kommer inte att nås, utan först 2014 tror Riksförsäkringsverket. Målet att 80 procent ska vara sysselsatta 2004 nås inte och löftet att högst 4 procent ska vara öppet arbetslösa har övergivits.

Arbetslösheten ökar månad för månad. Antalet arbetade timmar sjunker. Vi blir visserligen effektivare, färre producerar mer, men skatteintäkterna sjunker. Därför är det kris i socialförsäkringssystemen och kris i många kommuners och landstings ekonomi. Pengarna räcker inte till sjukvård, äldreomsorg, skola, dagis, sjukpeng, a-kassa, bostadsbidrag, psykvård och allt som ingår i vårt sociala skyddsnät.

Socialdemokratin har länge prioriterat verksamheterna skola, vård och omsorg, på bekostnad av bidrag och socialförsäkringar. Men socialförsäkringarna tillhör välfärdens ursprung, lagen om allmän pensionsförsäkring kom redan 1913. ATP blev juvelen i kronan. Nu har pensionssystemet räddats och reformerats. Men socialförsäkringarna återstår.

Hur ska sjukförsäkringsfrågan lösas, förtidspensionerna, a-kassan, föräldraförsäkringen? Hur ska de finansieras, hur ska grundbulten inkomsttrygghet bevaras?

Folkpartiet har rätt

Folkpartiet, som tillsammans med socialdemokratin är garanten för den generella välfärden, har länge krävt en genomgripande utredning av hela systemet.

Folkpartiet har rätt. Det är dags för en stor översyn och utveckling av socialförsäkringarna. Nya sociala ingenjörer måste hitta en robust finansiering och konstruktion. Det handlar om att alla ska bidra, om rätten till inkomsttrygghet men också om omfördelning så att orättvisor mellan kvinnor och män, mellan låginkomsttagare och höginkomsttagare utjämnas. Socialförsäkringar är ett suveränt instrument både för inkomsttrygghet och omfördelning, en socialdemokratisk baby. Det är hög tid att partiet börjar vårda och utveckla sitt välfärdsbarn.

LA