ÅSIKT

Våldtäkt på rättssamhället

Foto: PETER KNOPP
friades De åtalade männen och deras advokat i det uppmärksammade gruppsexmålet.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Hovrättens friande av de män som sexuellt utnyttjat en kvinna i Tumba upprör med rätta svenska folket. Riksåklagaren har begärt in domen för att eventuellt driva fallet vidare till Högsta domstolen. Med tanke på fallets principiella karaktär och domens konsekvenser för det allmänna rättsmedvetandet bör absolut Högsta domstolen ta upp fallet.
Hög tid att bekämpa förlegat könsrollstänkande i samhälle och juridik.

Fyra män i 20-årsåldern har haft sex med en redlöst berusad kvinna under flera timmar. Hovrätten fastslår att kvinnan befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd och att männens beteende är ett ”otillbörligt utnyttjande”. Hovrätten anser däremot inte att det är säkert att männen förstått att kvinnan inte ville ha sex med dem. Därför frias de.

Konflikt i rättstänkandet

Resonemanget är upprörande. Underförstått ligger en kvinnosyn som hävdar att kvinnor alltid är villiga sexobjekt. Det åligger kvinnan att säga nej om så icke är fallet. Männens sexuella frustration och maktambitioner görs till normalitet. Det är stötande för ett samhälle som påstår sig vara jämställt.

Intressant är att det var de två nämndemännen i hovrätten som ville fälla medan de tre juristerna ville fria. Tydligare än så kan inte krocken mellan det allmänna rättsmedvetandet och juridiken på området sexualbrott beskrivas.

Debatten om lagstiftningens svagheter och domstolarnas sexism har pågått länge. Tidigare räckte det att hävda att kvinnan var utmanande klädd eller inte kunde göra motstånd för att förövarna inte skulle kunna fällas för våldtäkt. Lagstiftningen har skärpts och ytterligare en skärpning väntar.

Redlös = hjälplös

Nu finns det med i lagen att om kvinnan är i ett hjälplöst tillstånd ska det dömas för våldtäkt. Problemet är att hovrätten i detta fall tolkar det som att männen då bör förstå detta för att kunna dömas. Att en redlöst berusad kvinna faktiskt befinner sig i ett hjälplöst tillstånd borde varje förnuftig människa inse. Men lagen blir otydlig om det handlar om att kunna bevisa någons insikter. Bättre vore om fokus låg på huruvida kvinnan agerar frivilligt eller inte. Männen måste då kunna bevisa att kvinnan var med på det som skett. Det är förövarna, inte offret, som ska bevisa sin oskuld.

Tyvärr löses inte allt med nya lagar. Till stor del handlar det om en kultur inom rättsväsendet. Aftonbladets ledarsida har många gånger påpekat vikten av att det blir mer jämlika domstolar, fler kvinnor inom juridiken och bättre utbildning i genusperspektiv för alltifrån poliser till advokater och domare.

Utbildning behövs

Hans Klette, professor emeritus i straffrätt, betonade i en intervju i Aftonbladet i tisdags just detta. Domarna behöver specialutbilda sig om sexualbrott, ansåg Klette.

Hela samhället måste bekämpa våldet mot kvinnor. Skolor, folkrörelser, sociala rörelser med flera har ett ansvar i att fostra nya och gamla svenskar, killar och tjejer, i ett jämlikt betraktande av sexualiteten. Men ett rättssamhälle som inte tydligt tar avstånd från det sexualiserade våldet mot kvinnor underlättar sannerligen inte arbetet för jämställdheten.

HK