ÅSIKT

Alla kan vinna på samförstånd

Foto: ANDERS DEROS, HANNA TELEMAN, KAI REHN
Wanja Lundby-Wedin, ordförande LO, Anna Ekström, ordförande Saco, och Ebba Lindsö, vd Svenskt Näringsliv, kan alla vinna på att finna samförstånd i tillväxtsamtalen.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Svenska folket sa nej till euron. Det har skapat ett utanförskap som vi måste skaffa ett skydd för. Skyddet heter ökad tillväxt.

Ungefär så sa statsministern efter folkomröstningen om euron. Därför bänkar sig Göran Persson och en rad ministrar med representanter för Svenskt Näringsliv, LO, TCO, Saco och Kommunförbundet och Landstingsförbundet på söndag för att söka enas om en tillväxtstrategi.
Oppositionspartierna röstar knappast ner tillväxtförslag som har stöd hos både fack och arbetsgivare.

Fyra punkter står på dagordningen: en skatteomläggning för företagen, att knäcka ohälsan, förbättra integrationen och återupprätta näringslivets förlorade heder.

Skattesamtalen kommer att handla om näringslivets käpphäst, avskaffade eller sänkta förmögenhets-, arvs- och gåvoskatter. Det handlar om utbyte mot andra höjda skatter, omfördelning. Sänkta företagsstöd är en möjlighet.

För socialdemokratin har förmögenhetsskatten stor ideologisk sprängkraft. Att slopa den går bara om det är en del i ett paket där vinsterna för löntagarna är lika betydelsefulla.

De vinsterna kan bestå i en uppgörelse om ohälsan. Till exempel ett ökat arbetsgivaransvar för förbättrad arbetsmiljö, utbyggd företagshälsovård, rehabilitering och långsiktigt ekonomiskt åtagande för sjukskrivningarna.

Regeringen måste också få både arbetsgivare och fack att bidra till att den stora arbetskraftsresurs som invandrarna utgör får en chans på arbetsmarknaden. Det kan handla om praktikplatser, mentorskap, samarbete med arbetsförmedlingarna och information och utbildning på arbetsplatserna. För första gången lyfts integrationsfrågorna upp på så central nivå – det är oerhört viktigt att det blir resultat.

Misslyckats totalt

Det har under åren hållits många samtal mellan s-regeringar och näringslivet för att skapa tillväxt och samförstånd. De flesta har totalt misslyckats. Parterna brukar skiljas med: Det fanns ingen uppriktig vilja att mötas.

Den här gången är kanske utsikterna bättre och viljan hetare. Dels delade regeringen och näringslivet nederlaget i folkomröstningen och dels har näringslivet denna gång mer att vinna. Efter alla skandaler har makteliten i storbolagen behov att återupprätta sitt förtroende hos medborgarna. En uppgörelse med regeringen om viktiga, konkreta insatser för att minska ohälsan och bidra till att fler invandrare kommer in på arbetsmarknaden kan ge respekt och anseende.

Maktspel och vågspel

Tillväxtsamtalen är ett maktspel och ett vågspel. Får regeringen uppslutning kring en tillväxtstrategi hos arbetsmarknadens parter, har förslagen alla möjligheter att också vinna politisk majoritet. Oppositionspartierna röstar knappast ner tillväxtförslag som har stöd hos både fack och arbetsgivare.

Tillväxt förutsätter förtroende. Det förutsätter fler jobb, ökat arbetskraftsutbud och fler arbetade timmar som ger ökade skatteintäkter till mer välfärd. Det ser ut som om alla parter denna gång skulle ha något att vinna på samförstånd.

LA