ÅSIKT

Skattepengarna räcker inte längre

Foto: NICLAS HAMMARSTRÖM, KATRIN JAKOBSEN, ANDERS DEROS
Samhällets alla funktioner kostar pengar, pengar som kommunerna och landstingen inte har. En lösning skulle kunna vara att införa en ny försäkring – obligatorisk för alla. Det är en idé som förenar kostnadsansvar med solidaritet och individuell frihet.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Verksamheten i kommuner och landsting har ekonomiska problem. Trots de största skattehöjningarna på 25 år och trots smärtsamma besparingsprogram i många landsting och ännu fler kommuner, räcker pengarna inte till.

Enligt Kommun- och Landstingsförbunden som i torsdags presenterade en rapport om det ekonomiska läget kommer årets underskott att i stort sett bli lika stort som förra årets.

Underskotten ökar

På lite längre sikt är perspektivet än mer dystert. Enbart i kommunerna kommer underskotten att stiga till 12 miljarder 2007. För att åstadkomma ekonomisk balans tvingas kommunerna till nya stora besparingar eller ytterligare skattehöjningar.

Pest eller kolera med andra ord.

Ett av problemen är att flera statliga reformer de senaste åren inneburit nya rättigheter för medborgarna och nya krav på kommunerna. Det gäller till exempel maxtaxan i barn- och äldreomsorg.

Reformerna stärker den nationella rättvisan samtidigt som de ger viktiga välfärdsvinster. För kommunerna innebär de dock ett ansvar som inte alltid varit fullt finansierat. Dessutom blir systemen i sig själva ofta kostnadsdrivande.

Till detta kommer befolkningsutvecklingen där allt fler äldre måste försörjas av en allt mindre del av befolkningen i arbetsför ålder. På många områden, till exempel inom sjukvården, stiger dessutom våra förväntningar i takt med den medicintekniska utvecklingen och stigande levnadsstandard.

Kommunpolitikerna kläms mellan å ena sidan välfärdsreformer och medborgerliga krav och å den andra sidan kravet på budgetbalans och motståndet mot dramatiska skattehöjningar.

Det är inte konstigt att rapportens författare också försöker resonera om nya sätt att finansiera de välfärdstjänster som utgör den offentliga sektorns kärna.

Rapportförfattarna konstaterar att dramatiskt höjda avgifter knappast är acceptabla. Dels därför att de skulle ge orimliga fördelningspolitiska effekter, dels därför att vårt behov av välfärd varierar kraftigt genom livet. Även om vi i princip skulle kunna betala vad det kostar är det inte mycket som talar för att vi har pengarna när vi behöver dem.

Riskerna jämnas ut

En försäkringslösning innebär att riskerna jämnas ut, mellan individer och mellan generationer. Problemet med traditionella försäkringar är dock att de blir dyrast för just de grupper som bäst behöver dem.

Då finns bara en lösning. En obligatorisk försäkring som omfattar alla. Det är en idé som i form av socialförsäkringar har en fast förankring i den svenska välfärdsmodellen. Det är dessutom en

idé som förenar kostnadsansvar med solidaritet och individuell frihet.

Det är en idé värd att utreda och pröva.

IP