ÅSIKT

En rörelse som blickar framåt

Europas sociala forum lockar tiotusentals aktiva

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: AP
En stor antikrigsdemonstration under ”European social forum” i Florens 10 november i fjol. I dag inleds årets Europeiska sociala forum i Paris.

Den 10 november förra året gick 400 000 personer i en mäktig manifestation genom den italienska staden Florens. Parollen var den hoppfulla ”Ett annat Europa är möjligt”. Det direkta ärendet var motstånd: Nej till USA:s krig i Irak. Nej till nyliberalism.

Manifestationen avslutade förra årets Europeiska sociala forum, en mötesplats för sociala rättviserörelser från hela Europa. De samlades för att diskutera den globaliserade ekonomins utmaningar. Ett tema var privatiseringen av världens naturresurser och så kallade allmännyttiga tjänster. Kritikerna menar att internationella organisationer som WTO och Internationella valutafonden tvingar fattiga länder att sälja ut gemensamma tillgångar till multinationella företag. Det gäller områden som vattenförsörjning, hälsovård, energi och utbildning.

Utveckling åt fel håll

I dag inleds årets Europeiska sociala forum, den här gången i Paris och några andra franska städer. Flera teman från Florens återfinns i programmet. Den globala solidaritetsrörelsen har bidragit till att sätta frågan om privatiseringen av allmännyttiga tjänster på den politiska dagordningen även i Väst, men problemen kvarstår.

Intrycken från WTO-mötet i Cancún talar snarast för att utvecklingen gått åt fel håll. Den rika världen trycker på för att alla typer av varor och tjänster ska ingå i frihandelsavtalen. Många u-länder protesterar, men saknar praktisk möjlighet att utöva några effektiva påtryckningar på USA eller EU. I bästa fall kan de bromsa upp processen, som i Cancún.

Den svenska regeringen har hittills tagit parti för kritikerna. Fattiga länder har bland annat fått bistånd för att utveckla sin förhandlingskapacitet och både Göran Persson och Leif Pagrotsky har uttalat oro för privatiseringen av vattentillgångarna. Oron har delvis – men bara delvis – omvandlats till praktisk politik.

Har rörelsen passerat zenit?

Årets sociala forum kommer även att behandla den globala solidaritetsrörelsen roll i det politiska samtalet. Det är en avgörande diskussion. Känslan är att proteströrelsen passerat zenit och är på väg att åter marginaliseras. Svenska Attac, som fortfarande är politiskt intressant men organisatoriskt en spillra av sitt forna jag, är ett talande exempel.

Därför måste rörelsen, i all sin mångfald och inbördes olikhet, ge sig själv en nystart.

Vilka konkreta förslag kan man enas kring? Vilka nya allianser är möjliga? Hur ska rörelsen, som till sin natur spränger nationalstatens ramar, bättre kunna påverka EU?

Flera seminarier under de kommande tre dagarnas möten handlar om Europa som politisk arena.

Det är ett utmärkt tema, inte minst för att det blickar framåt, som ett avsteg från det rena motståndets strategi. För att just det kan gjuta nytt liv i de folkrörelser Europa och världen så väl behöver.

JB

ARTIKELN HANDLAR OM