ÅSIKT

Persson värmer inte borgerlig skåpmat

Välfärden måste få kosta mer – det kräver sannolikt både nya försäkringslösningar och fler avgifter. Socialförsäkringarna är ursprungligen en socialdemokratisk, nordisk välfärdsinnovation. Teckning: JAN STJERNKVIST
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

”Det är en ren provokation mot det solidariska välfärdssystem som arbetarrörelsen byggt upp, dundrade vänsterpartiets Ulla Hoffmann efter statsministerns besked att han vill ha en bred översyn av socialförsäkringarna.

Hoffmann är inte ensam. Många socialdemokrater rasar mot förslaget och ser den generella välfärden, rättvisan och solidariteten hotad.
Socialförsäkringarna är en socialdemokratisk välfärdsinnovation

Sjukförsäkringen är i kris

Det är naturligtvis fel. De ekonomiska trygghetssystemen är i kris, framför allt sjukförsäkringen. Men problemen är långsiktiga och ska inte blandas ihop med en nödvändig snabb lösning av ohälsan. Allt fler äldre ska försörjas av allt färre arbetsaktiva. Skattebasen ökar nu bara hälften så snabbt som tidigare, men bidragssystemen är desamma.

Antingen måste skatterna höjas dramatiskt eller vi betala mer via försäkringar och höjda avgifter. Den insikten är statsministern inte ensam om. Kommun- och landstingsförbunden varnar t ex för att det krävs skattehöjningar på ca 10 kronor på tio år. Men skattevägen anses stängd. Kraftigt höjda skatter minskar arbetsviljan och höjda kommunalskatter leder inte till rättvisa.

Välfärden måste få kosta mer – det kräver sannolikt både nya försäkringslösningar och fler avgifter. Socialförsäkringarna är ursprungligen en socialdemokratisk, nordisk välfärdsinnovation. Det är ingen borgerlig ”skåpmat” Persson plockat upp.

Det som främst skiljer dem från privata försäkringar är att de är obligatoriska. Alla omfattas och man kan ta ut samma procentuella avgift av alla. Därmed utjämnar de mellan olika grupper och regioner, hög- och lågavlönade, kvinnor och män, hög- och lågriskgrupper.

Osäkerheten är betydande

Sjuk-, föräldra- och arbetslöshetsförsäkringarna är i dag i huvudsak skattefinansierade – eller mer korrekt – arbetsgivaravgiftsfinansierade. Politikerna, riksdag och regering, avgör deras storlek och konstruktion. De kan förändras, vilket också skett i högt tempo de senaste 20 åren. Osäkerheten är betydande.

Försäkringarna måste ses över

Mer försäkringsmässiga lösningar med rakare rör mellan avgifter och förmåner, större insyn och ett starkare rättighetsinslag vore bra. Det kan finansieras med obligatoriska avgifter och avtalsförsäkringar, pengar som är öronmärkta för sitt ändamål och inte får försvinna i statsbudgeten.

Det finns goda skäl att se över alla socialförsäkringar. Det behöver inte innebära att alla ska in i samma regelsystem. Men det är värt att i ett sammanhang pröva hur sjuk-, föräldra-, arbetslöshets- och arbetsskadeförsäkringen och kanske förtidspension och en äldreomsorgsförsäkring bör se ut i framtiden.

Det är ingen provokation mot solidariteten och välfärden utan nödvändigt för att skapa robusta system och hållbar inkomsttrygghet för alla medborgare.

LA