ÅSIKT

Nej-sägare är irrelevanta i valet till EU-parlamentet

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Inga nej-sägare på valbar plats. Det står klart efter att socialdemokraternas partistyrelse i går presenterat sina namn inför valen till Europaparlamentet i juni nästa år.

Listan toppas av Inger Segelström, riksdagsledamot och tidigare ordförande för socialdemokratiska kvinnoförbundet.

Efter folkomröstningen om EMU i höstas krävde socialdemokraternas nej-sida att valresultatet skulle få genomslag på listorna. Nej-sidan brukar hävda att nej-namn på listorna är ett sätt att öka röstdeltagandet. På det viset får den starka EU-kritiska opinionen röst i EU-systemen.

Politiskt ohederligt

Men ytterst få inom socialdemokratin kräver i dag att Sverige ska lämna EU. Att i det läget förespegla väljarna att nej till EU är ett alternativ är inte bara politiskt ohederligt, det är också kortsiktigt tänkt om målet är att öka intresset för EU-politiken.

Det viktiga nu är vilken politik socialdemokratin ska driva i EU. Under den kommande mandatperioden ska Europaparlamentet ägna sig åt en rad sakpolitiska frågor, miljön, jordbruket, kriminalpolitiken och EU:s budget. Mot den bakgrunden borde det viktigaste för socialdemokratin vara att man skickar kritiskt tänkande, kompetenta politiker till Europaparlamentet. Politiker som kan argumentera för ett mer socialdemokratiskt Europa. Jan Andersson, Eva Hedqvist Petersen, Göran Färm, Monica Green, Hans Karlsson och Åsa Westlund tillhör kanske inte de mest kända av socialdemokratins politiker, men de lever gott och väl upp till kompetenskraven.

Höger står mot vänster

Om de var för eller emot EU för tio år sedan är i samanhanget ungefär lika irrelevant som att fråga hur många i riksdagens trafikutskott som var emot högertrafikomläggningen 1967. Frågan om ja eller nej till EU – eller för den delen till EMU – ligger nämligen inte på parlamentets bord.

Det bästa sättet att långsiktigt öka medborgarnas intresse för Europaparlamentet är att visa att de ideologiska motsättningarna i Europaparlamentet bara är en förlängning av de nationella politiska konflikterna.

Sammansättningen i parlamentet påverkar EU:s politiska inriktning. Höger står mot vänster. Där som här.

JB