ÅSIKT

EU behövs i Georgien

Kvar finns ett bräckligt land i geopolitikens centrum

Foto: AP
FOLKET JUBLAR Det folkliga missnöjet med Georgiens styre har växt till en orkan och när president Sjevardnadze i går tillkännagav sin avgång samlades massorna på gatorna för att fira.
LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.
Foto: AP
Sjevardnadze.

Demonstranterna i Tbilisi jublade när president Sjevardnadze i går tillkännagav sin avgång. ”Det hade kunnat leda till en blodig utveckling om jag använt mina befogenheter”, deklarerade han. Redan tidigare hade dock stora delar av polisen och militären vänt honom ryggen.

Sista kapitlet skrivs

Nu skrivs, av allt att döma, det sista kapitlet i Eduard Sjevardnadzes politiska biografi. Michail Gorbatjovs bundsförvant under Sovjetunionens sista år ledde senare en gradvis frigörelse från Moskva. Men korruption och ekonomiska problem undergrävde hans ställning. Det folkliga missnöjet växte till en orkan efter parlamentsvalet 2 november. ”Valfusk”, ropade både den politiska oppositionen och utländska observatörer.

Nu har presidenten tvingats bort och bluffsammanräkningen av valet underkänts. Kvar finns ett bräckligt land i geopolitikens centrum.

Kaspiska havet rymmer lukrativa tillgångar på olja och gas. Det har lett till en farlig konkurrens mellan ett imperiebyggande USA, ett alltmer auktoritärt Ryssland och en militant islamism.

Ryssland agerade snabbt under de senaste veckornas kris. Utrikesminister Igor Ivanov tycks ha spelat en viktig roll i förhandlingarna om Sjevardnadzes avgång. Även USA har hållit täta kontakter med regeringen och oppositionen. EU verkar däremot ha agerat tafatt.

Instabiliteten påverkar oss

När den europeiska unionen växer kommer länderna i Kaukasus närmare. Instabilitet där påverkar också oss – genom flyktingströmmar, nya spänningar mellan Ryssland och Nato, ökad risk för terrorism.

Den alleuropeiska säkerhetsorganisationen OSSE har en viktig roll att spela men är inte stark nog att överbrygga konflikterna. Därför är det bra att utrikesminister Laila Freivalds i går efterlyste ett starkare EU-engagemang. Sverige har goda möjligheter att driva på den utvecklingen, inte minst genom vår alliansfria ställning.

Konkret stöd behövs

Tankesmejdan CEPS i Bryssel skisserar en möjlig väg. EU bör erbjuda länderna i sin nära omgivning ett djupare samarbete än dagens innehållslösa ”Europeiska konferens”, hävdar forskaren Michael Emerson i studien ”Institutionalizing the Wider Europe”. Han pekar på sju viktiga områden, däribland mänskliga rättigheter, infrastruktur, rättsväsende och utbildning. Konkreta erbjudanden om stöd och en ny organisationsform skulle ge EU en tyngre roll i regionen, i nära samarbete med OSSE och Europarådet.

Michael Emersons förslag är ett av många bidrag till diskussionen om EU-kommissionens initiativ ”Wider Europe”. Besluten brådskar. Det behövs en mer aktiv EU-politik för Kaukasus, om människornas entusiasm på gatorna i Tbilisi ska kunna omsättas i en långsiktigt positiv utveckling.

ME

ARTIKELN HANDLAR OM