ÅSIKT

Persson på fel spår

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

25 november 2003. ”Gult ljus”, sa LO-ekonomen Dan Andersson när han förklarade LO:s inställning till fri rörlighet på arbetsmarknaden inför EU:s utvidgning.

Gult trafikljus betyder numera att bilister ska stanna. LO:s krav på regeringen är dock snarare en signal att gå vidare, om än försiktigt.

Sverige har hela tiden varit emot övergångsregler. Regeringen, men också arbetsmarknadens parter, har hävdat att det vore att bjuda de nya medborgarna med armbågen.

”Social turism”

Nu växer dock osäkerheten. Flera länder inför övergångsbestämmelser och i regeringskansliet Rosenbad arbetar man nu med frågan. I fredags varnade Göran Persson plötsligt för att det kan uppstå ”social turism” i Sverige i samband med utvidgningen. Vad Persson är ängslig för är att de sociala förmåner som alla omfattas av i Sverige från första dagen, ska missbrukas.

När den så kallade Rollénska utredningen tidigare varnade för detta och föreslog särregler blev kritiken mycket stark. Också inom socialdemokratin.

Göran Persson är på fel spår. Självklart ska Sverige inte införa särregler för de nya EU-medborgarna. Det ska inte göras skillnad på spanjorer och polacker. Reglerna vi har räcker, de ska följas och övervakas.

I den fackliga rörelsen är också oron en annan, nämligen att den fria rörligheten ska leda till lönedumpning och orimliga arbetsvillkor. Redan i dag skapar en grå och svart arbetskraftsinvandring orimliga konkurrensförhållanden i vissa branscher.

Anställda av bulvaner

Nyss presenterade byggfacken en undersökning av situationen i Skåne. Facket har hittat närmare 300 utländska arbetare som officiellt är egenföretagare men i praktiken är anställda av bulvaner och entreprenörsföretag. Rapporten talar om löner på mindre än 50 kronor i timmen, arbetsplatser med bristande säkerhet och usla boendeförhållanden. Lägg till detta det rena svartarbetet så träder bilden av en ny arbetsmarknad fram.

LO ställer inte krav på övergångsbestämmelser. De skulle, som den nye avtalssekreteraren Erland Olauson påpekat, bara skjuta upp problemen. Däremot finns andra problem som måste lösas, bland annat systemet med F-skattsedlar, myndigheternas kontroll och om det fackliga inflytandet vid entreprenader.

Trygghetssystemet skyddas

Om de inte åtgärdas blir kravet på övergångsregler en sista utväg.

När Göran Persson talar om specialregler handlar det om att skydda trygghetssystemen, inte arbetsmarknaden.

Att avfärda LO:s krav där vore ett dubbelt misstag.

Missbruket av människor kommer i så fall att sprida sig, liksom det kaos som svartarbetet för med sig. Det är socialt oacceptabelt och skulle skapa motsättningar ingen vill se.

Att inte lyssna på LO vore dessutom en taktisk blunder. Få frågor har diskuterats så grundligt som denna av LO:s styrelse. Om de viftas bort har LO-ledningen helt enkelt inget mandat att säga ja till en fri arbetsmarknad.

IP

ARTIKELN HANDLAR OM