ÅSIKT

Rött ljus för avregleringen

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

26 november 2003. Statens Järnvägar befinner sig i kris. Staten måste gå in med ett ägartillskott på 1,9 miljarder kronor för att rädda företaget från konkurs.

Ändå kvarstår grundläggande problem. Bolaget förväntas leverera stora vinster till statskassan under hård konkurrens på många sträckor. Samtidigt behöver inte vägtrafiken betala sina miljökostnader fullt ut. Flygbolagen slipper de höjda landningsavgifter som skulle behövas för att Luftfartsverkets ekonomi ska gå ihop.

”Jag tror att det är väldigt svårt med den struktur SJ har att kasta av 13 procent på det egna kapitalet”, sa Göran Persson i maj. Enligt statsministern pågick redan då en översyn av reglerna. Någon ändring av avkastningskravet har ännu inte sett dagens ljus.

I går presenterade utredaren Jan Brandborn förslag som lägger ytterligare sten på SJ:s börda. Monopolet på den attraktiva persontrafiken mellan Stockholm, Göteborg, Malmö och Gävle ska brytas. Syftet är enligt Brandborn att ge resenärerna ökat inflytande, bättre service och förmånligare resevillkor. Dessutom ska det statliga godstrafikbolaget, Green Cargo, delas upp i två delar.

Det är inte förvånande att förslagen möts med protester från den fackliga organisationen Seko. Tidigare avregleringar har genomförts slarvigt. Kunder har drabbats av den dåliga samordningen mellan olika tågbolag. Underhållet är eftersatt och personalen har sett sin arbetsmiljö försämras.

Dessutom satte inte EU:s transportministrar något datum för avregleringen av persontrafiken när de enades om järnvägspolitiken i mars. Om Sverige skyndar före ökar risken att utländska företag tar över de lukrativa sträckorna, utan att SJ får motsvarande möjlighet att konkurrera i andra EU-länder.

Att behålla SJ:s monopol är inget självändamål. Lämpligheten måste bedömas efter vad som är bäst för tågtrafikanterna, miljön och samhällsekonomin i stort. Jan Brandborn redovisar inte någon sådan samlad analys. Hans argument att en ytterligare avreglering ger kunderna ökat inflytande övertygar knappast de ilskna resenärerna på de tågsträckor som redan utsatts för konkurrens.

Statsrådet Ulrica Messing förhåller sig avvaktande till förslagen och vill ha en samlad översyn av liberaliseringarna. ”Tio år efter de avregleringar vi gjorde på 1990-talet är det tid att se över dem, att dra erfarenheter och att dra lärdom av dem”, säger hon.

Det är utmärkt. Det finns goda skäl att pröva den avreglering som redan skett, både inom järnvägssektorn och andra områden.

Regeringen bör också ge nya direktiv till de svenska förhandlare som driver på i EU och WTO för att marknadslösningarna ska bli oåterkalleliga.

ME