ÅSIKT

Dags för votering

LEDARE
Aftonbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det har bara gått fyra år sedan WTO:s möte i Seattle, tidpunkten för den globala solidaritetsrörelsens födelse. Den gången, i månadsskiftet november/december 1999, samlades tiotusentals sociala rörelser och aktivister för att protestera mot den nya världsordningen, nyliberalismen och den företagsledda globaliseringen.

Fyra år, ändå känns det som en evighet.

Så radikalt har den globala solidaritetsrörelsen påverkat den politiska dagordningen.

Alternativ världsordning

I dag talar alla progressiva krafter, även inom WTO, om behovet av en alternativ världsordning, och när cirka 1 000 socialdemokrater från hela Europa i dag samlas i Bryssel är det just dessa frågor som står överst på dagordningen.

Mötets namn, Global Progressive Forum, är ingen slump. De etablerade partierna ser med avund på den globala solidaritetsrörelsen och vill gärna suga åt sig en del av dess politiska energi.

Det progressiva forumet är ett försök att skapa en egen internationell plattform för debatt och samtal.

Därför är det också intressant att läsa Poul Nyrup Rasmussens 150 sidor tjocka dokument som utgör grunden för diskussionerna. Där finns ett huvudlöst avsnitt om invandring, som är hårt färgat av den danska socialdemokratins undfallenhet mot främlingsfientliga krafter. Låt oss hoppas att socialdemokrater från andra länder, inte minst Sverige, markerar mot detta. Nyrup Rasmussen och hans partikamrater måste få höra att de fiskar på grumligt vatten.

Utöver detta visar den förre danske statsministern att det finns progressiva svar på de globala problemen. Han vågar nämligen vara konkret. Rasmussen vill bland annat reformera FN:s säkerhetsråd, stärka de fattiga ländernas ställning i WTO, balansera den nyliberala agendan i Internationella valutafonden, införa en global skatt på vissa miljöföroreningar och skydda så kallade globala nyttigheter, som rent vatten.

Förslagen påminner om dem som vid ett möte i Brasilien tidigare i år antogs av Socialistinternationalen.

Särskilt ansvar

Birgitta Dahl har en gång sagt: ”Folkrörelser är när man med blossande kinder slåss för en gemensam sak. Den parlamentariska demokratins uppgift är att vinna politisk majoritet för förändringarna.” Det betyder att politiska partier som väljer att lyfta fram de globala ödesfrågorna har ett särskilt ansvar att bli konkreta.

Debatterna och samtalen, det öppna sinnelaget, är nödvändigt för en modern politisk rörelse, men just för att socialdemokratin valt att organisera sig i politiska partier, kan de inte nöja sig med att vara en diskussionsklubb.

JB

ARTIKELN HANDLAR OM